REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Przekazanie do US przez osoby fizyczne deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1) oraz zapłata daniny
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Przekazanie informacji o standaryzowanych schematach podatkowych transgranicznych
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - kwiecień
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2023-05-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2023-05-05
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2023-05-08
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2023-05-08
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2023-05-08
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2023 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2023-05-08
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za kwiecień 2023 r.
2023-05-08
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za kwiecień 2023 r. …
2023-05-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-05-10
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za kwiecień 2023 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
2023-05-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2023-05-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2023 r. składane przez urzędy skarbowe
2023-05-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2023-05-12
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za styczeń–marzec 2023 r. składane przez Prezesa ZUS. UWAGA! Sprawozdanie Rb-40 przekazuje się za okres …
2023-05-15
Dodaj do kalendarza
II rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
2023-05-15
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu 2023 r.
2023-05-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za kwiecień 2023 r. …
2023-05-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2023-05-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2023 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2023-05-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej podatku od nieruchomości i podatku …
2023-05-15
Dodaj do kalendarza
II rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
2023-05-15
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2023-05-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2023-05-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2023 r. przez pozostałych płatników składek
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w kwietniu 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w kwietniu 2023 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata za kwiecień 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za kwiecień 2023 r. 
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata za kwiecień 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za kwiecień 2023 r. składane przez dysponenta części 34
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za kwiecień 2023 r. składane przez dysponentów …
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej przez ubezpieczonych rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym i …
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za kwiecień 2023 r. lub INF-1
2023-05-22
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za kwiecień 2023 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON, …
2023-05-23
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2023-05-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2023 r.
2023-05-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za kwiecień 2023 r.
2023-05-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2023 r. 
2023-05-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2023-05-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2023-05-25
Dodaj do kalendarza

REKLAMA