Kategorie

Terminarz

18 cze 2021
16 wrz 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Złożenie zeznania (deklaracje CIT-8 i CIT8AB z załącznikami) o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, …
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji CIT/KW stanowiącej załącznik do zeznania CIT-8 prze spółki kapitałowe, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT …
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - czerwiec
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Zakończenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w jednostkach innych niż wymienione w art. 68 ustawy o rachunkowości
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania na kasach online przez podatników świadczących usługi kosmetyczne, fryzjerskie, budowlane, …
2021-07-01
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2021-07-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2021-07-05
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za czerwiec 2021 r.
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2021 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2021-07-08
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin na złożenie przez organizacje związkowe działające u pracodawcy informacji o liczbie członków według stanu zatrudnienia …
2021-07-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki …
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia UWAGA! W …
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2021 r. składane …
2021-07-12
Dodaj do kalendarza