Kategorie

Terminarz

18 cze 2021
16 wrz 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2021 r. składane przez urzędy skarbowe
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za II kwartały 2021 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-14
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, …
2021-07-14
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki objęte wpisem do KRS
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Wpłata do PPK za czerwiec 2021 r.
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2021 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające …
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez spółdzielnie objęte obowiązkiem badania rocznych sprawozdań …
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych przez jednostki kontynuujące działalność
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, dysponentów …
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2021 r. składane przez kierowników placówek
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2021 r. składane …
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2021 r. przez pozostałych płatników
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni …
2021-07-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w czerwcu 2021 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za czerwiec 2021 r. lub INF-1
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za II kwartał 2021 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zaliczki pobranej w grudniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec 2021 r. lub II kwartał 2021 r. (przez podatników …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2021 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2021 r.
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów części …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w czerwcu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2021 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2021 …
2021-07-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu …
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za czerwiec 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje …
2021-07-26
Dodaj do kalendarza