| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Wrzesień 2018

19 Wrzesień 2018 - 262 dzień roku,

do końca pozostało 103 dni

Imieniny : Januarego, Konstancji, Palomy

Następnego dnia : Dionizego, Eustachego, Filipa

Następny miesiąc

Październik 2018

Ważne terminy

20 listopada 2019 r.

 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w październiku 2019 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczki lub opodatkowanie metodą liniową (19%)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za październik 2019 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4−5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Wpłata za październik 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 30g updof
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za październik 2019 r.
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł – firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za październik 2019 r. lub INF-1
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za październik 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za październik 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Wpłata za październik 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b updop
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w październiku 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za październik 2019 r.
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy przez podatników uzyskujących co najmniej 50% przychodów z działalności rolniczej

21 listopada 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za październik 2019 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

25 listopada 2019 r.

 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za październik 2019 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za październik 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik 2019 r.
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)