Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminarz

Wpłata do PPK za wrzesień 2022 r.
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2022 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) …
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za wrzesień 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez płatników składek posiadających …
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2022 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2022 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za wrzesień 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez pozostałych płatników składek oraz …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2022 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za wrzesień 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w wrześniu 2022 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za III kwartał 2022 r.
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych we wrześniu 2022 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za wrzesień 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2022 r. i za III kwartał 2022 r.
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-2-a, DEK-W) za wrzesień 2022 r.
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za wrzesień 2022 r. . i za III kwartał 2022 r.
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2022 r. składane przez dysponentów części …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień 2022 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za wrzesień 2022 …
2022-10-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2022 r. składane przez zarządy JST
2022-10-24
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2022 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N za III …
2022-10-24
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2022 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
2022-10-24
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2022 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2022-10-24
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2022 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2022-10-24
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2022 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu …
2022-10-24
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za wrzesień 2022 r.
2022-10-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za wrzesień 2022 r. składane przez Prezesa ZUS
2022-10-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2022-10-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M i pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za wrzesień 2022 r. oraz za III kwartał 2022 r.
2022-10-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za wrzesień 2022 r.
2022-10-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2022-10-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2022-10-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2022-10-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2022 r.
2022-10-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2022-10-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za wrzesień 2022 r. składane przez Prezesa KRUS
2022-10-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za wrzesień 2022 r. składane przez dysponenta części 77
2022-10-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2022 r. składane przez dysponenta części budżetowych
2022-10-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za wrzesień 2022 r. składane przez dysponenta części 87
2022-10-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2022 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz …
2022-10-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2022 r. składane przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji …
2022-10-28
Dodaj do kalendarza