Kategorie

Terminarz

23 wrz 2021
22 gru 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za wrzesień 2021 r. składane przez dysponenta części 77
2021-10-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2021-10-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VIU-D za III kwartał 2021 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej OSS (dotyczy podatników, dla …
2021-10-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za sierpień dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2021-10-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VIN-D za III kwartał 2021 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej OSS (dotyczy podmiotów …
2021-10-31
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - październik
2021-11-01
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-11-02
Dodaj do kalendarza
Opłacenie przez rolników składek za IV kwartał 2021 r.
2021-11-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za październik 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2021-11-05
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2021-11-08
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2021-11-08
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2021-11-08
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za październik 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
2021-11-10
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2021-11-10
Dodaj do kalendarza
IV rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
2021-11-15
Dodaj do kalendarza
IV rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (dot. osób fizycznych)
2021-11-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za październik 2021 r. przez pozostałych płatników
2021-11-15
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2021-11-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2021-11-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za październik 2021 r. lub INF-1
2021-11-22
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w październiku 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku …
2021-11-22
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-11-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-11-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-11-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-11-25
Dodaj do kalendarza
Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym składane przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji …
2021-11-30
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - listopad
2021-11-30
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-11-30
Dodaj do kalendarza
Ustalenie płatnika zasiłków na 2022 r.
2021-11-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za listopad 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2021-12-06
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2021-12-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2021-12-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2021-12-07
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2021-12-10
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za listopad 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
2021-12-10
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2021-12-12
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za listopad 2021 r. przez pozostałych płatników
2021-12-15
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2021-12-19
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2021-12-20
Dodaj do kalendarza