REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok poprzedni
2024-03-26
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2024-03-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za luty 2024 r. składane przez dysponentów części 77
2024-03-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za luty 2024 r. składane przez dysponenta części 87
2024-03-28
Dodaj do kalendarza
Praca w Wielką Sobotę dozwolona w placówkach handlowych maksymalnie do godz. 14.00
2024-03-30
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, za 2023 r. w sferze budżetowej
2024-03-31
Dodaj do kalendarza
Uiszczenie opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 2023 r.
2024-03-31
Dodaj do kalendarza
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
2024-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie ZUS ZSWA – Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2023 r.
2024-03-31
Dodaj do kalendarza
Uiszczenie opłaty produktowej za 2023 r.
2024-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za luty 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2024-03-31
Dodaj do kalendarza
Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej na rok 2024/2025
2024-04-01
Dodaj do kalendarza
Złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E za 2023 r. przez której podatników którzy jako  formę opodatkowania wybrali ryczałt od …
2024-04-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji CIT-8ST według stanu na 31 grudnia 2023 r.
2024-04-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji CIT-RB jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
2024-04-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji CIT-CSR jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
2024-04-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji CIT-8FR przez fundację rodzinną
2024-04-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD--W1 za luty 2024 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez …
2024-04-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie zeznania CIT-8AB za 2023 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego …
2024-04-02
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek …
2024-04-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji IFT-2R za 2023 r. oraz przekazanie jej podatnikowi CIT niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Polski
2024-04-02
Dodaj do kalendarza
Przekazanie danych za 2023 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
2024-04-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2023 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z …
2024-04-02
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - marzec
2024-04-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie zeznania za 2023 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych …
2024-04-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2024 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2024-04-05
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2024-04-08
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2024-04-08
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2024-04-08
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2024 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2024-04-15
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2024 r.
2024-04-15
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2024-04-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w marcu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2024 r. przez pozostałych płatników składek
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za marzec 2024 r.
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie: Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2024 r. 
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2024-04-28
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - kwiecień
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za II kwartał 2024 r. 
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2024 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2024-05-06
Dodaj do kalendarza

REKLAMA