Kategorie

Terminarz

13 cze 2021
11 wrz 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2021 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2021 r. i kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2021 r. składane przez …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za za I półrocze br. składane przez wprowadzającego …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie za I półrocze br. przez prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzących działalność w zakresie innych niż …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za III kwartał 2021 r.
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi i unieszkodliwianiu za I półrocze …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za I półrocze br. składane przez …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie za I półrocze br. prowadzących zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - lipiec
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca roku bieżącego
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za lipiec 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2021-08-05
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za lipiec 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
2021-08-10
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2021-08-10
Dodaj do kalendarza
Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2021-08-16
Dodaj do kalendarza
Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez organy wykonujące funkcje organów założycielskich
2021-08-16
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za lipiec 2021 r. przez pozostałych płatników
2021-08-16
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w lipcu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za lipiec 2021 r. lub INF-1
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-08-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-08-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-08-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-08-25
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2021-08-29
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - sierpień
2021-08-31
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-08-31
Dodaj do kalendarza