Kategorie

Wskaźniki - Opłaty

Limity w obrocie dewizowym

Maksymalne stawki opłat za usunięcie statków lub innych obiektów pływających

Taksa notarialna (maksymalne wynagrodzenie notariuszy)

Opłata paliwowa

Opłata produktowa dla opakowań

Opłata reklamowa

Opłata za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej

Opłaty abonamentowe za odbiorniki RTV

Opłaty od posiadaczy urządzeń reprograficznych

Opłaty paszportowe

Opłaty w obrocie instrumentami finansowymi

Opłaty za czynności adwokackie

Opłaty za czynności radców prawnych

Opłaty za czynności rzeczników patentowych

Opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia

Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Opłaty za pobyt w sanatorium

Opłata skarbowa

Wynagrodzenie doradców podatkowych

Opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie