REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Mandaty karne za wybrane wykroczenia związane z ruchem pieszych i ruchem pojazdów

Obowiązuje:
od 2011-05-24

Mandaty karne za wybrane wykroczenia związane z ruchem pieszych i ruchem pojazdów

Lp.

Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks wykroczeń

Naruszenie

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą*

Grzywna (w zł)

I. Przepisy o ruchu pieszych

 


art. 90

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

art. 14 pkt 1 lit. a

 


1

1) na przejściach dla pieszych

50

2

2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

100

3

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

art. 14 pkt 1 lit. b

100

4

art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

art. 14 pkt 7

50

5

art. 92 § 1 lub art. 90

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych

§ 30 lub § 39 w związku z § 40 [1]

50

 


art. 90 lub art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

art. 14 pkt 2

 


6

1) na obszarze zabudowanym

50

7

2) na obszarze niezabudowanym

100

8

art. 90 lub art. 97

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 14 pkt 3

50

9

art. 97

Przebieganie przez jezdnię

art. 14 pkt 4

50

10

Chodzenie po torowisku

art. 14 pkt 5

50

11

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

art. 14 pkt 6

100

12

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza

art. 11 ust. 1

50

13

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

art. 11 ust. 2

50

14

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

art. 11 ust. 3

50

15

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 13

50

16

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych

art. 45 ust. 1 pkt 4

50

17

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

art. 11 ust. 4

50

II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

A Zasady ogólne i przepisy porządkowe

18

art. 90 lub art. 97

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

art. 16 ust. 4

150

19

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę
prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

art. 16 ust. 5

100

20

art. 90

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem

art. 16 ust. 6

250

21

art. 97

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

art. 39 ust. 1

100

 


Przewożenie dziecka w pojeździe:

22

1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci

art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3

150

23

2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera

art. 45 ust. 2 pkt 4

24

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa

art. 45 ust. 2 pkt 3

100

25

Nieużywanie hełmu ochronnego podczas jazdy motocyklem lub motorowerem

art. 40 ust. 1

100

26

Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego

art. 45 ust. 2 pkt 3

100

27

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

art. 45 ust. 2 pkt 2

150

28

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

art. 45 ust. 2 pkt 1

200

29

art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

art. 45 ust. 1 pkt 5

100

30

art. 90

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3

150

31

art. 97

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

art. 41

150

32

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

art. 55 ust. 1

300

B Włączanie się do ruchu

33

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu

art. 17 ust. 2

300

34

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

art. 18 ust. 1

200

35

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego

art. 18a ust. 1

200

C Prędkość i hamowanie

36

art. 92a

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h

art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]

do 50

37

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11-20 km/h

od 50 do 100

38

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h

od 100 do 200

39

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h

od 200 do 300

40

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h

od 300 do 400

41

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej

od 400 do 500

42

art. 90

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie

art. 19 ust. 2 pkt 2

od 100 do 300

43

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 19 ust. 2 pkt 1

od 50 do 200

44

art. 97

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

art. 19 ust. 3

200

45

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu

art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d

zgodnie z lp. 36-41

D Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

46

art. 90 lub art. 97

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

art. 22 ust. 6 pkt 4

od 200 do 400

47

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych

art. 22 ust. 6 pkt 1

200

48

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

art. 22 ust. 5

200

49

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem

art. 22 ust. 2

150

50

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu

art. 22 ust. 4

250

E Wymijanie, omijanie i cofanie

51

art. 90 lub art. 97

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

art. 26 ust. 3 pkt 2

500

52

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

art. 28 ust. 3 pkt 4

250

53

art. 90

Utrudnianie ruchu podczas cofania

art. 23 ust. 1 pkt 3

od 50 do 200

54

art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach

art. 23 ust. 2

200

F Wyprzedzanie

55

art. 97

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi

art. 26 ust. 3 pkt 1

200

56

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi

art. 27 ust. 4

200

 


art. 90

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:

 


 


57

1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu

art. 24 ust. 1 pkt 1

250

58

2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania

art. 24 ust. 1 pkt 2

250

59

art. 97

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1

300

60

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2

300

61

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

art. 24 ust. 7 pkt 3

300

62

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6

300

63

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu

art. 24 ust. 2

300

63a
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
art. 24 ust. 3-5
200

64

art. 90 lub art. 97

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 24 ust. 6

350

65

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia

100

66

art. 97

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 24 ust. 11

300

G Przecinanie się kierunków ruchu

67

art. 90

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu

art. 26 ust. 1

350

68

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną

art. 26 ust. 2

350

69

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

art. 26 ust. 4 albo ust. 5

350

70

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów

art. 27 ust. 1

350

70a
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów,
drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić
art. 27 ust. 1a
350

71

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią

art. 27 ust. 3

350

72

art. 90 lub art. 97

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

art. 26 ust. 7

350

73

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

art. 28 ust. 4 lub ust. 6

300

74

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 26 ust. 6

100

75

art.97

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

art. 28 ust. 3 pkt 1

300

76

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 28 ust. 3 pkt 2

300

77

art. 90 lub art. 97

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym

art. 26 ust. 3 pkt 3

250

78

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy

100

79

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 25 ust. 4 pkt 1

300

H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

80

art. 88 lub art. 90

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a

200

81

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni

art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b

100

82

art. 97

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

art. 29 ust. 2 pkt 1

100

83

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

art. 29 ust. 2 pkt 2

100

84

art. 90 lub art. 97

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 3

100

I Holowanie

85

art. 97

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem

art. 31 ust. 1 pkt 3

250

86

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

art. 31 ust. 1 pkt 6

250

87

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach

art. 31 ust. 2 pkt 1

250

88

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

art. 31 ust. 2 pkt 2

250

89

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

art. 31 ust. 2 pkt 3

250

90

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)

art. 31 ust. 2 pkt 4

250

 


Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

91

1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania

art. 31 ust. 1 pkt 2

100

92

2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym

art. 31 ust. 1 pkt 4

150

93

3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego

art. 31 ust. 1 pkt 5

150

94

4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym

art. 31 ust. 1 pkt 7

100

95

5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

50

J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

96

art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

art. 33 ust. 2

50

96a
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić
art. 33 ust. 1
50

97

art. 90

Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

art. 33 ust. 1

50

97a
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku
art. 33 ust. 1a
50

98

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 98a

art. 33 ust. 3 pkt 1

50

98a
art. 90
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru
art. 33 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 3a
200

99

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

art. 33 ust. 3 pkt 2

50

100

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

art. 33 ust. 3 pkt 3

100

101

uchylony
   

102

uchylony
   

103

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych

art. 33 ust. 5

50

104

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

art. 34 ust. 5 pkt 2

100

105

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

art. 34 ust. 5 pkt 3

100

106

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

art. 34 ust. 5 pkt 4

50

107

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

art. 35 ust. 1

100

108

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

art. 35 ust. 2

50

109

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

art. 37 ust. 1

50

110

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

art. 37 ust. 2 pkt 1

50

111

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

art. 37 ust. 2 pkt 2

50

112

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach

art. 37 ust. 4 pkt 1

50

113

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

art. 37 ust. 4 pkt 3

50

114

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni

art. 37 ust. 4 pkt 4

50

115

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów

art. 37 ust. 4 pkt 5

50

116

art. 97

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

art. 46 ust. 3

50

117

art. 90 lub art. 91

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

art. 46 ust. 5

50

118

art. 97

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

art. 37 ust. 5

50

K Autostrady i drogi ekspresowe

119

art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3

300

120

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 23 ust. 2

300

121

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

art. 45 ust. 1 pkt 4

250

122

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

art. 49 ust. 3

300

123

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

art. 49 ust. 3

300

124

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1

300

L Zatrzymanie i postój

125

art. 90 lub art. 97

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

art. 46 ust. 1

od 100 do 300

126

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego

art. 47a

100

 


Zatrzymywanie pojazdu:

127

1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

art. 49 ust. 1 pkt 1

300

128

2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi

art. 49 ust. 1 pkt 2

od 100 do 300

129

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie

art. 49 ust. 1 pkt 3

200

130

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię

art. 49 ust. 1 pkt 4

100

131

5} na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 5

100

132

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

art. 49 ust. 1 pkt 6

100

133

7) przy lewej krawędzi jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 7

100

134

8) na pasie między jezdniami

art. 49 ust. 1 pkt 8

100

135

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości

art. 49 ust. 1 pkt 9

100

136

10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

art. 49 ust. 1 pkt 10

100

137

11) Na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru

art. 49 ust. 1 pkt 11

100

138

art. 84, 90 lub art. 91

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2

150

139

art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

art. 47

100

140

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

art. 46 ust. 2

100

141

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

art. 46 ust. 3

od 150 do 300

142

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

art. 49 ust. 2 pkt 1

100

143

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

art. 49 ust. 2 pkt 2

100

144

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

art. 49 ust. 2 pkt 3

100

145

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone

art. 49 ust. 2 pkt 4

100

146

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

art. 49 ust. 2 pkt 5

od 200 do 300

M Używanie świateł zewnętrznych

147

art. 88

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

art. 51 ust. 1

200

148

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 lub 2

100

149

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

art. 51 ust. 6

100

150

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6

200

151

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2

od 150 do 300

152

art. 90

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 51 ust. 3

200

153

art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

art. 51 ust. 5

100

154

Używanie "szperacza" podczas jazdy

art. 52 ust. 3

100

N Używanie pojazdów w ruchu drogowym

155

art. 90 lub art. 97

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

art. 53 ust. 2

300

156

art. 97

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 60 ust. 1 pkt 1

200

157

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych

art. 60 ust. 1 pkt 2

200

158

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

100

159

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

art. 60 ust. 2 pkt 1

50

160

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

art. 60 ust. 2 pkt 5

100

161

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

art. 60 ust. 3

100

162

art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe

art. 32 ust. 6

200

 


 


Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

163

art. 97

1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież

art. 57 ust. 1

200

164

2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone

art. 57 ust. 3

50

165

art. 90

3) kierującego innym pojazdem

art. 57 ust. 2

200

166

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

art. 58 ust. 1

200

167

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

art. 58 ust. 2

200

168

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

art. 54 ust. 1 lub ust. 3

200

169

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

art. 54 ust. 4

100

170

art. 97

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 60 ust. 1 pkt 3

50

171

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

art. 60 ust. 2 pkt 2

do 300

172

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji

art. 59 ust. 2

100

173

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

art. 60 ust. 1 pkt 4

100

174

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

art. 60 ust. 2 pkt 3

100

O Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

175

art. 97

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

art. 61 ust. 2 pkt 4

200

176

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

art. 61 ust. 2 pkt 4

100

177

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9

150

178

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

art. 61 ust. 4

200

179

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

art. 61 ust. 5

150

180

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 62 ust. 1

od 100 do 300

P Przewóz osób

181

art. 97

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

art. 63 ust. 1

100 za każdą osobę
przewożoną w niewłaściwy
sposób, nie więcej niż 500

182

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji

100 za każdą
osobę ponad
określoną
liczbę, nie
więcej niż 500

183

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku
dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio lp. 36—41 lub 182

art. 63 ust. 3

100

184

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio lp. 36—41

art. 63 ust. 2

100

185

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

art. 63 ust. 5

50

III. Kierujący

 


 

art. 94 § 1

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:

art. 87 ust. 1

 


186

1) uprawnień do kierowania pojazdami

500

187

2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu

300

188

Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym

art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1

100

189

art. 95

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów

art. 38 lub art. 71 ust. 5a

50 za brak każdego z wymaga­nych dokumen­tów, nie więcej niż 250

IV. Inne wykroczenia

190

art. 85 § 1

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego

art. 45 ust. 1 pkt 8

400

191

art. 100 pkt 2

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 [2]

300

192

art. 96 § 1 pkt 2

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

 


300

 


 


Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:

193

art. 96 § 1 pkt 5

1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia

art. 66

od 50 do 200

194

art. 96 § 1 pkt 4

2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

art. 71

50

195

art. 91

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

art. 45 ust. 1 pkt 9

od 50 do 200

196

art. 97

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli

art. 45 ust. 1 pkt 10

100

197

art. 100 pkt 4

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

art. 39 ust. 1 pkt 10 [2]

50

198

art. 102

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

art. 30 [2]

200

199

art. 101

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

art. 5 [3]

200

200

art. 97

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

§ 2 [4]

od 200 do 500

V. Znaki i sygnały drogowe

 


art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do znaków:

201

1) B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu
ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”

§ 18 ust. 1—3 lub ust. 6—8 [1]

250

202

2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..."

§ 19 [1]

250

203

3) C-12 "ruch okrężny"

§ 36 ust. 1 [1]

250

204

4) B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad …… m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad …… m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …… m”

§ 20 ust. 1-3 [1]

150

204a
4a) B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”
§ 18 ust. 4 i 5,
§ 20 ust. 4
lub § 20
ust. 5 i 6 [1]
350

205

5) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..."

§ 18 ust. 9-13 [1]

100

206

6) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"

§ 24 ust. 1 [1]

100

207

7) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

§25 [1]

100

208

8) B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników

§ 26 [1]

200

209

9) B-35 "zakaz postoju"

§ 28 ust. 1 [1]

100

210

10) B-36 "zakaz zatrzymywania się"

§ 28 ust. 2 [1]

100

211

11) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."

§ 28 ust. 6 [1]

100

212

12) B-39 "strefa ograniczonego postoju"

§ 29 [1]

100

213

13) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..."

§ 35 [1]

250

214

14) C-13 "droga dla rowerów"

§ 37 ust. 1 [1]

100

215

15) C-14 "prędkość minimalna"

§ 38 ust. 1 [1]

100

216

16) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"

§ 41 [1]

400

217

17) BT-1 "ograniczenie prędkości"

§ 81 ust. 1 i 2 [1]

100

218

18) BT-3 "blokada zwrotnicy"

§ 81 ust. 3 [1]

200

219

19) P-2 "linia pojedyncza ciągła"

§ 86 ust. 3 [1]

100

220

20) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna"

§ 86 ust. 4 [1]

200

221

21) P-4 "linia podwójna ciągła"

§ 86 ust. 5 [1]

200

222

22) P-7b "linia krawędziowa ciągła"

§ 86 ust. 8 pkt 2 [1]

100

223

23) P-17 "linia przystankowa"

§ 90 ust. 1 [1]

100

224

24) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"

§ 42 [1]

200

225

25) P-21 "powierzchnia wyłączona"

§ 90 ust. 5 [1]

100

226

art. 92 § 1

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"

§ 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1]

100

227

art. 90 lub art. 92 § 1

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

§ 99 [1]

§ 102 ust. 4 [1]

§ 107 [1]

100

 


 


Niestosowanie się do znaku:

228

art. 90 lub art. 92 § 1

1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS"

§ 49 ust. 1 lub 2 [1], § 91 ust. 1 [1]

100

229

2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego"

§ 49 ust. 3 [1]

100

230

3) D-18 "parking", D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony"

§ 52 ust. 1-3, ust. 4 lub ust. 5 [1]

100

231

4) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1]

500

232

5) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

§ 90 ust. 2
i § 92 albo § 90 ust. 4
i § 92 [1]

500

233

6) D-19 "postój taksówek"

§ 53 [1]

100

234

7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"

§ 72 lub § 87 ust. 1-2 [1]

250

235

8) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie"

§ 81 ust. 4 [1]

200

236

9) P-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy"

§ 90 ust. 2-3 [1]

100

237

10) P-20 "koperta"

§ 90 ust. 4 [1]

100

 


art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

238

1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

§ 98 ust. 2 pkt 2 [1]

100

239

2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

§ 100 [1]

100

240

3) kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione

§ 95-98, 102, 104 lub 106 [1]

300-500

VI. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

241

art. 86 § 1

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 


kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500

242

art. 86 § 2

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

 


kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500

 

 

* Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649 i Nr 163, poz. 1015).

 

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 oraz z 2008 r. Nr 179, poz. 1104).

 

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326).

 

[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042).

 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 147, poz. 1040).

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. Nr 208, poz. 2023 z późn. zm.).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA