REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Opłaty za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Obowiązuje:
od 2017-01-01

Opłaty za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Przedsiębiorcy, u których organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych przeprowadziły kontrolę, w tym pobrały próbki, są obowiązani wnieść opłaty za przeprowadzenie czynności związanych z dokonaniem kontroli oraz przeprowadzeniem badań laboratoryjnych tych próbek, jeżeli w wyniku tej kontroli stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.

Określa się stawki opłat za:

1) dojazd osób pobierających próbki do miejsca przeprowadzenia kontroli jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego - w wysokości:

a) 8,40 zł - jeżeli odległość wynosi do 10 km,

b) 21,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 10 km do 50 km,

c) 63,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 50 km do 100 km,

d) 104,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 100 km do 150 km,

e) 146,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 150 km do 200 km,

f) 167,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 200 km;

2) pobranie próbki do badań laboratoryjnych - w wysokości 37,00 zł;

3) badanie organoleptyczne przeprowadzone:

a) w miejscu kontroli jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego - w wysokości 29,00 zł,

b) w laboratorium analitycznym - w wysokości 33,00 zł;

4) inne czynności związane z dokonaniem kontroli artykułu rolno-spożywczego, w tym:

a) kontrolę dokumentów - w wysokości 29,00 zł,

b) wysłanie próbki do badań - w wysokości 100% kosztów wysłania próbek do badań,

c) kontrolę prawidłowości klasyfikacji mięsności jednej tuszy wieprzowej w systemie EUROP - w wysokości 3,70 zł,

d) kontrolę prawidłowości klasyfikacji mięsności jednej tuszy wołowej w systemie EUROP - w wysokości 7,50 zł,

e) kontrolę procesu technologicznego, warunków produkcji, składowania oraz transportu artykułu rolno-spożywczego - w wysokości 29,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy,

f) kontrolę zgodności ze specyfikacją procesu produkcji artykułu rolno-spożywczego, który posiada zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia lub gwarantowaną tradycyjną specjalność - w zależności od czasu przeprowadzenia oceny - w wysokości 29 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy;

5) przeprowadzenie badań laboratoryjnych - w wysokości określonej w poniższej tabeli, a w przypadku gdy badania te zostały zlecone wyspecjalizowanym laboratoriom, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) - w wysokości określonej przez te laboratoria.

STAWKI OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE BADAN LABORATORYJNYCH

Lp.

Rodzaj badania

Stawka w zł

Czynności ogólne

1

Badanie sensoryczne

198,00

2

Badania mikroskopowe

40,00

3

Destylacja

40,00

4

Destylacja z parą wodną

78,00

5

Ekstrakcja

40,00

6

Mineralizacja na sucho

54,00

7

Mineralizacja na mokro

93,00

Oznaczenia fizykochemiczne

8

Aktywność fosfatazy

133,00

9

Aktywność enzymatyczna: obecność peroksydazy

47,00

10

Obecność aldehydu epihydrynowego (próba Kreisa)

26,00

11

Zawartość aldehydu (związki karbonylowe)

86,00

12

Alkaliczność popiołu

44,00

13

Zawartość alkoholu metodą areometryczną lub oscylacyjną

23,00

14

Zawartość alkoholu metodą areometryczną lub oscylacyjną po destylacji

62,00

15

Zawartość alkoholu metodą miareczkową

105,00

16

Zawartość alkoholu metodą piknometryczną

86,00

17

Zawartość alkoholu etylowego metodą enzymatyczną

126,00

18

Zawartość alkoholu etylowego metodą GC

44,00

19

Zawartość alkoholu metylowego

44,00

20

Analiza makroskopowa

86,00

21

Analiza sitowa

40,00

22

Zawartość alfa-kwasów (wartości konduktometrycznej) przy użyciu toluenu do ekstrakcji w chmielu i produktach chmielowych

158,00

23

Zawartość azotu metodą Kjeldahla

103,00

24

Barwa metodą spektrofotometryczną

40,00

25

Barwa cukru

86,00

26

Obecność barwników sztucznych

86,00

27

Zawartość błonnika pokarmowego metodą enzymatyczną

225,00

28

Zawartość celulozy

133,00

29

Ciemnienie ciasta

57,00

30

Badania amylograficzne

40,00

31

Zawartość chlorków metodą Mohra

44,00

32

Zawartość chlorków metodą Volharda

65,00

33

Zawartość chlorków metodą potencjometryczną

45,00

34

Gęstość w stanie zsypnym

25,00

35

Zawartość cukru (glukoza, fruktoza, sacharoza) metodą enzymatyczną

201,00

36

Zawartość cukru ogółem (klasycznie)

113,00

37

Zawartość cukrów redukujących (klasycznie)

66,00

38

Czas scukrzania

23,00

39

Zawartość części nierozpuszczalnych

47,00

40

Zawartość dwutlenku siarki metodą destylacyjną

133,00

41

Zawartość dwutlenku siarki metodą miareczkową

66,00

42

Zawartość dwutlenku węgla

23,00

43

Zawartość ekstraktu bezcukrowego z wyliczenia

23,00

44

Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej

86,00

45

Zawartość ekstraktu ogólnego w wódkach gatunkowych

66,00

46

Zawartość ekstraktu ogólnego

23,00

47

Zawartość ekstraktu refraktometrycznego

23,00

48

Zawartość ekstraktu resztkowego

23,00

49

Ekstrakt w winie

40,00

50

Ekstrakt ogólny po destylacji metodą oscylacyjną

63,00

51

Energia i zdolność kiełkowania

62,00

52

Zawartość estrów hydroksykwasów, kwasu benzoesowego, sorbowego metodą HPLC

201,00

53

Zawartość fosforanów

201,00

54

Zawartość fosforu ogólnego metodą spektrofotometryczną

  74,00

55

Obecność dodanych związków fosforu metodą TLC

157,00

56

Zawartość ftalanu di-n-butylu

259,00

57

Zawartość fuzli metodą GC

105,00

58

Gęstość nasypowa

29,00

59

Ciężar nasypowy

29,00

60

Zawartość glukozynolanów metodą wskaźnikową

44,00

61

Zawartość glukozynolanów metodą HPLC

198,00

62

Ilość glutenu

44,00

63

Ilość i rozpływalność glutenu

50,00

64

Zawartość glutenu metodą immunoenzymatyczną

471,00

65

Zawartość goryczki w piwie metodą spektrofotometryczną

44,00

66

Granulacja

44,00

67

Zawartość trans-2-heksen-1-al metodą GC

44,00

68

Zawartość hespedryny i narynginy metodą HPLC

201,00

69

Zawartość 5-hydroksymetylofurfurolu (HMF) metodą HPLC

133,00

70

Zawartość 5-hydroksymetylofurfurolu (HMF) metodą spektrofotometryczną

86,00

71

Zawartość inuliny

133,00

72

Zawartość jodanu potasu

175,00

73

Zawartość jodku potasu

175,00

74

Zawartość β-karotenu

175,00

75

Zawartość karotenoidów i β-karotenu

224,00

76

Klarowność

26,00

77

Zawartość kofeiny metodą HPLC

133,00

78

Zawartość kofeiny metodą spektrofotometryczną

357,00

79

Zawartość kumaryny metodą GC

133,00

80

Zawartość kumaryny metodą HPLC

134,00

81

Zawartość kwasu cytrynowego metodą enzymatyczną

122,00

82

Zawartość kwasu erukowego metodą GC

209,00

83

Zawartość kwasu fumarowego metodą GC lub HPLC

261,00

84

Zawartość kwasu D-izocytrynowyego metodą enzymatyczną

220,00

85

Zawartość kwasu D-jabłkowego metodą enzymatyczną

121,00

86

Zawartość kwasu L-jabłkowego metodą enzymatyczną

133,00

87

Zawartość kwasu masłowego metodą GC

171,00

88

Zawartość kwasu D,L-mlekowego metodą enzymatyczną

220,00

89

Zawartość kwasu octowego metodą enzymatyczną

175,00

90

Obecność kwasu szczawiowego

20,00

91

Kwasowość

47,00

92

Kwasowość lotna

133,00

93

Kwasowość ogólna

47,00

94

Kwasowość plazmy

86,00

95

Kwasowość tłuszczu

47,00

96

Kwasowość tłuszczowa przetworów zbożowych

47,00

97

Kwasowość wolna lub zawartość wolnych kwasów

67,00

98

Skład kwasów tłuszczowych metodą GC

257,00

99

Zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w pozycji 2 triacylogliceroli metodą GC

304,00

100

Zawartość laktozy metodą grawimetryczną

261,00

101

Zawartość laktozy metodą spektrofotometryczną

261,00

102

Lepkość brzeczki słodowej

20,00

103

Lepkość dekstryn

175,00

104

Liczba diastazowa

133,00

105

Liczba formolowa

66,00

106

Liczba Hartonga

128,00

107

Liczba jodowa

86,00

108

Liczba Kolbacha

133,00

109

Liczba kwasowa

44,00

110

Liczba kwasowa wyekstrahowanego tłuszczu

86,00

111

Liczba nadtlenkowa

86,00

112

Liczba nadtlenkowa w olejach

66,00

113

Liczba opadania

47,00

114

Liczba zmydlania

44,00

115

Masa właściwa (gęstość) metodą oscylacyjną

23,00

116

Masa właściwa (gęstość) metodą piknometryczną

86,00

117

Oznaczanie pozostałości monomeru chlorku winylu (MCV)

363,00

118

Zawartość mocznika

111,00

119

Zawartość olejków eterycznych

133,00

120

Zawartość azotanów lub azotynów metodą lC

150,00

121

Zawartość azotanów i azotynów spektrofotometrycznie

175,00

122

Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą ASA techniką płomieniową

40,00

123

Oznaczanie mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych metodą ASA w kuwecie grafitowej

163,00

124

Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą generacji wodorków

183,00

125

Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą FES emisyjnej spektrofotometrii

40,00

126

Oznaczanie ilościowe i jakościowe związków organicznych i nieorganicznych występujących w artykułach rolno-spożywczych

263,00

127

Oznaczenie ilościowe lub jakościowe związków organicznych występujących w artykułach rolno-spożywczych metodą spektrometrii masowej

407,00

128

Oznaczenie temperatury w mrożonych artykułach rolno-spożywczych (sonda kalibrowana)

40,00

129

Oznaczanie straty wody podczas rozmrażania mrożonych artykułów rolno-spożywczych

72,00

130

Oznaczanie całkowitej zawartości wody w kurczętach mrożonych - metoda ociekania

50,00

131

Oznaczanie całkowitej zawartości wody w kurczętach mrożonych - metoda chemiczna

150,00

132

Oznaczanie chłonięcia wody mrożonych artykułów rolno-spożywczych

59,00

133

Masa netto towarów paczkowanych – badanie zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych

79,00

134

Masa netto produktu (do 6 opakowań)

23,00

135

Masa netto produktu (powyżej 6 opakowań)

46,00

136

Masa odciekniętego produktu (do 6 opakowań), masy zalewy, masy produktu w stosunku do deklarowanej masy netto

23,00

137

Masa odciekniętego produktu (powyżej 6 opakowań), masy zalewy, masy produktu w stosunku do deklarowanej masy netto

46,00

138

Zawartość glazury, masa netto ryby bez glazury (próbka do 5 kg)

46,00

139

Zawartość glazury, masa netto ryby bez glazury (próbka powyżej 5 kg)

92,00

140

Zawartość farszu, udział składników stałych (do 6 opakowań jednostkowych)

79,00

141

Zawartość farszu, udział składników stałych (powyżej 6 opakowań jednostkowych)

157,00

142

Oznaczanie masy właściwej aerometrycznie

25,00

143

Zawartość patuliny metodą HPLC

224,00

144

Obecność pektyn

23,00

145

Zawartość pektyn test turbidymetryczny

47,00

146

Obecność peroksydazy

47,00

147

Oznaczanie pH

23,00

148

Pienistość białka

44,00

149

Zawartość popiołu, popiołu całkowitego, popiołu ogólnego

44,00

150

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl (kwas chlorowodorowy)

99,00

151

Zawartość popiołu po usunięciu fosforanów

66,00

152

Zawartość popiołu rozpuszczalnego w wodzie

26,00

153

Zawartość popiołu siarczanowego

67,00

154

Zawartość popiołu konduktometrycznego

36,00

155

Pozorna sucha masa

47,00

156

Pozostałość po prażeniu, po odparowywaniu

66,00

157

Zawartość proliny

175,00

158

Zawartość przeciwutleniaczy

276,00

159

Przepuszczalność

23,00

160

Przewodność właściwa

47,00

161

Przeźroczystość

23,00

162

Zawartość pulpy wirówkowo

23,00

163

Rozpraszalność

44,00

164

Rozpuszczalność

44,00

165

Równoważnik glukozowy w syropie ziemniaczanym

44,00

166

Zawartość ekstraktów mąki albo śruty w słodzie

44,00

167

Zawartość sacharozy metodą chemiczną

165,00

168

Zawartość sacharozy metodą polarymetryczną

86,00

169

Sedymentacja

47,00

170

Zawartość siarczanów

66,00

171

Obecność siarczanów (jakościowo)

20,00

172

Siła diastatyczna

357,00

173

Zawartość skrobi w przetworach mięsnych

304,00

174

Zawartość skrobi metodą Eversa

86,00

175

Obecność skrobi (jakościowo)

23,00

176

Skuteczność pasteryzacji

47,00

177

Zawartość D-sorbitolu metodą enzymatyczną

175,00

178

Spływ brzeczki słodowej

23,00

179

Stabilność koloidalna

86,00

180

Zawartość steroli w olejach i tłuszczach roślinnych metodą GC

304,00

181

Stopień przemiału

44,00

182

Stopień rozdrobnienia

44,00

183

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w boraksie

86,00

184

Zawartość substancji niezmydlających się

177,00

185

Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie

66,00

186

Wilgotność (zawartość wody) lub zawartość suchej masy

47,00

187

Woda w miodzie metodą refraktometryczną

23,00

188

Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu

54,00

189

Zawartość szczawianów

47,00

190

Szklistość ziarna

47,00

191

Zawartość szkodników (ilościowo)

31,00

192

Zawartość szkodników (ilościowo z identyfikacją)

62,00

193

Obecność szkodników

12,00

194

Obecność rozkruszka w miodzie

79,00

195

Temperatura mięknięcia

86,00

196

Temperatura topnienia

86,00

197

Zawartość tłuszczu metodą Rose-Gottlieba

175,00

198

Zawartość tłuszczu metodą refraktometryczną

66,00

199

Wartość energetyczna brutto metodą kalorymetryczną

79,00

200

Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta wprost

66,00

201

Zawartość oleju w nasionach oleistych metodą Soxhleta

150,00

202

Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta z hydrolizą

113,00

203

Zawartość tłuszczu metodą ekstrakcyjno-wirówkową

 79,00

204

Zawartość tłuszczu w makaronie

157,00

205

Zawartość trójlinoleiny metodą HPLC

215,00

206

Zawartość uvaolu i erytrodiolu metodą GC

291,00

207

Zawartość waniliny

171,00

208

Wartość kaloryczna wyznaczona metodą rachunkową

20,00

209

Zawartość węglanów

86,00

210

Wilgotność destylacyjnie

133,00

211

Wilgotność metodą Karla - Fischera

133,00

212

Zawartość witaminy C

121,00

213

Zawartość włókna surowego

201,00

214

Zawartość wody i substancji lotnych w olejach

47,00

215

Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT albo kwasowość w olejach

47,00

216

Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT albo kwasowość

86,00

217

Zawartość wolnego tłuszczu

66,00

218

Zawartość azotu niezdenaturowanych białek serwatkowych w OMP

86,00

219

Wskaźnik rozpuszczalności

47,00

220

Wskaźnik rozpuszczalności w mleku w proszku

26,00

221

Wskaźnik trwałości piany

47,00

222

Wskaźnik sedymentacyjny - test Zeleny'ego

86,00

223

Współczynnik ekstynkcji

133,00

224

Całkowita zawartość cukrów po hydrolizie metodą HPLC

150,00

225

Zawartość D-sorbitolu metodą HPLC

133,00

226

Zawartość ditiokarbaminianów metodą spektrofotometryczną

150,00

227

Zawartość estru etylowego kwasu b-apo-8'-karotenowego w maśle i maśle skoncentrowanym

86,00

228

Zawartość fosfatydyloseryny i fosfatydyloetanolaminy (wykrywanie obecności maślanki w OMP)

225,00

229

Zawartość hydroksyproliny w mięsie i przetworach mięsnych

225,00

230

Zawartość kwasów tłuszczowych w tłuszczu mlecznym

188,00

231

Zawartość kwaśnej serwatki w mleku w proszku

150,00

232

Zawartość mikotoksyn w żywności metodą HPLC na kolumnie powinowactwa immunologicznego

225,00

233

Zawartość mleczanów

220,00

234

Zawartość OMP w mieszankach paszowych metodą enzymatycznej koagulacji parakazeiny

175,00

235

Zawartość stigmasterolu i sitosterolu w maśle lub maśle skoncentrowanym

245,00

236

Zawartość stigmastadienów w olejach roślinnych metodą GC

253,00

237

Zawartość suchej masy beztłuszczowej w maśle

74,00

238

Zawartość suchej masy serwatki podpuszczkowej w OMP

209,00

239

Wykrywanie obcych tłuszczów w tłuszczu mleka w drodze gazowo-chromatograficznej analizy triglicerydów

345,00

240

Zawartość triglicerydów kwasu enantowego

224,00

241

Zawartość wapnia metodą miareczkową

74,00

242

Zawartość wolnych cukrów metodą HPLC w kawie

99,00

243

Zawartość zanieczyszczeń i wad kawy zielonej

83,00

244

Zawartość ziaren wadliwych w kawie palonej

79,00

245

Zawartość zanieczyszczeń kawy palonej

66,00

246

Zawartość zanieczyszczeń chmielu

62,00

247

Zaziarnienie chmielu

101,00

248

Współczynnik załamania światła

23,00

249

Wyciąg wodny herbaty

86,00

250

Wykrywanie zafałszowania - rozwodnienia mleka

29,00

251

Wyrównanie ziarna

35,00

252

Zawartość zanieczyszczeń mineralnych metodą flotacyjną

86,00

253

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych - ferromagnetycznych

44,00

254

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych i cząstek przypalonych

47,00

255

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych i cząstek przypalonych w mleku

26,00

256

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych nierozpuszczalnych w eterze

175,00

257

Zawartość zanieczyszczeń organicznych

86,00

258

Zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych

59,00

259

Zawartość zanieczyszczeń organicznych i/lub nieorganicznych w mące

42,00

260

Zawartość ziaren nieobłuszczonych metodą wybierania

59,00

261

Zawartość zanieczyszczeń metodą wybierania z identyfikacją

86,00

262

Zaśniecenie ziarna

23,00

263

Zdolność pochłaniania wody

44,00

264

Zmętnienie (NTU, FNU)

26,00

265

Zawartość związków nierozpuszczalnych w alkoholu

86,00

266

Zwilżalność

47,00

267

Zdolność chłonięcia wody

26,00

268

Obecność karagenu metodą reakcji barwnej

23,00

269

Obecność karagenu metodą HPLC

323,00

270

Zawartość żółtka jaja kurzego

202,00

271

Zawartość żółtka jaja w napojach spirytusowych (likier jajeczny)

314,00

272

Obecność karmelu metodą jakościową

23,00

273

Zawartość barwników metodą HPLC – 1 barwnik

87,00

274

Zawartość barwników z grupy Sudan I-IV oraz Para Red

612,00

275

Zawartość wosków i estrów alkilowych kwasów tłuszczowych w olejach roślinnych metodą GC

314,00

276

Obecność steroli roślinnych w tłuszczu mlecznym metodą GC (metoda odwoławcza wymagająca przygotowania digitonianów steroli)

1522,00

277

Obecność i/lub zawartość odpowiedników tłuszczu kakaowego (CBE) i tłuszczu mlecznego (MF) w wyrobach czekoladowych

314,00

278

Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych

260,00

279

Liczba jodowa w olejach roślinnych metodą obliczeniową na podstawie analizy składu kwasów tłuszczowych

260,00

280

Zawartość estrów metylowych i etylowych kwasów tłuszczowych

255,00

281

Zawartość galarety i wytopionego tłuszczu

79,00

282

Zawartość owoców i warzyw z wadami

79,00

283

Wielkość owoców i warzyw metodą pomiaru bezpośredniego

79,00

284

Zawartość kwasu glutaminowego metodą reakcji enzymatycznej

236,00

285

Wykrywanie obecności zafałszowań kawy mielonej

64,00

286

Wykrywanie obecności mleka krowiego w serach owczych, kozich, w serach z mleka owczego, koziego i krowiego metodą ogniskowania izoelektrycznego

785,00

287

Obecność białek sarkoplazmatycznych identyfikowanego gatunku ryby

550,00

288

Oznaczanie skuteczności homogenizacji

64,00

289

Oznaczanie tożsamości mikroskopowej ziół i przypraw

64,00

290

Udział pyłku przewodniego w miodzie pszczelim metodą mikroskopową

197,00

291

Udział pyłków w miodzie pszczelim metodą mikroskopową

314,00

292

Zawartość 2- monopalmitynianu glicerolu w oliwach metodą GC

307,00

293

Różnica między HPLC ECN 42 a teoretycznym ECN 42 w oliwach

217,00

294

Zawartość tokoferoli i/lub tokotrienoli metodą HPLC

333,00

295

Zawartość pestycydów (karbendazym, tiabendazol) metodą HPLC

169,00

296

Zawartość izopropanolu metodą GC

45,00

297

Zawartość kurkuminy metodą HPLC

117,00

298

Obecność kurkumy w makaronie metodą HPLC

99,00

299

Zawartość kwasów omega-3 i omega-6 metodą GC

260,00

300

Obecność soi metodą HPLC

114,00

301

Zawartość słodzików metodą HPLC (aspartam, acesulfam K i sacharyna)

134,00

302

Zawartość słodzików (neohesperydyna, neotam, sukraloza)

197,00

303

Zawartość polioli (ksylitol, sorbitol, mannitol) metodą HPIC

181,00

304

Obecność mąki z pszenicy zwyczajnej w makaronie metodą TLC

181,00

305

Zawartość antocyjanów metodą HPLC

181,00

306

Zawartość jednej z form postaci handlowej tuńczyka konserwowego

79,00

307

Zawartość wysuszki w rybie mrożonej

115,00

308

Zawartość ryby z wadami

79,00

309

Zawartość kwasu benzoesowego, sorbowego metodą spektrofotometryczną

167,00

310

Zawartość makaronu zdeformowanego przed ugotowaniem

 40,00

311

Zawartość makaronu niewłaściwej długości przed ugotowaniem

 40,00

312

Obecność dekstryn skrobiowych w miodzie

47,00

313

Obecność melasu w miodzie

47,00

314

Zawartość alfa-kwasów metodą HPLC

362,00

315

Pektyny rozpuszczalne w wodzie

314,00

316

Kwas winowy metodą HPLC

236,00

317

Zawartość glikozydów stewiolowych metodą HPLC

236,00

318

Zawartość cyklaminianu sodu metodą HPLC

236,00

319

Obecność furfuralu

47,00

320

Zawartość kuwertury w czekoladzie i wyrobach czekoladowych

79,00

321

Zawartość przeciwzbrylacza

236,00

322

Wskaźnik bezpieczeństwa cukru

10,00

323

Uzysk cukru surowego

10,00

324

Zawartość cukru ekstraktywnego

134,00

325

Zawartość chrzanu

 75,00

326

Obecność MOM

123,00

327

Zawartość MOM w przeliczeniu na MOM o zawartości wapnia 0,2%

176,00

328

Identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego metodą immunoenzymatyczną

471,00

329

Zawartość soi metodą immunoenzymatyczną

471,00

330

Wykrywanie dodatku mleka krowiego w produktach mleczarskich kozich i owczych metodą immunoenzymatyczną

314,00

Metody PCR

Mięso i przetwory – własne startery

331

PCR jakościowy dla 2 równoległych oznaczeń (1 próbka)

296,00

332

PCR jakościowy dla 2 równoległych oznaczeń (2 próbki)

359,00

333

PCR jakościowy dla 2 równoległych oznaczeń (3 próbki)

422,00

334

PCR ilościowy dla 2 równoległych oznaczeń (1 próbka)

482,00

335

PCR ilościowy dla 2 równoległych oznaczeń (2 próbki)

691,00

336

PCR ilościowy dla 2 równoległych oznaczeń (3 próbki)

900,00

Soja w przetworach mięsnych – własne startery

337

PCR jakościowy dla 2 równoległych oznaczeń (1 próbka)

379,00

GMO

338

PCR jakościowy dla 2 równoległych oznaczeń (1 próbka) – startery własne

505,00

339

PCR ilościowy dla 2 równoległych oznaczeń (1 próbka) – startery komercyjne

844,00

Ryby – własne startery

340

PCR jakościowy dla 2 równoległych oznaczeń (1 próbka)

452,00

341

Inne oznaczenia fizykochemiczne (za każdą rozpoczętą godzinę pracy)

 78,00

Oznaczenia mikrobiologiczne

342

Badanie szczelności opakowań hermetycznie zamkniętych

 26,00

343

Badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej

 26,00

344

Wykrywanie obecności bakterii beztlenowych

 59,00

345

Oznaczanie ogólnej liczby bakterii kwaszących typu mlekowego

 59,00

346

Oznaczanie ogólnej liczby bakterii tlenowych proteolitycznych

 59,00

347

Oznaczanie liczby drożdży i pleśni

 59,00

348

Oznaczanie ogólnej liczby drożdży osmotolerancyjnych lub osmofilnych

 63,00

349

Obliczanie strzępków pleśni – liczba Howarda

 63,00

350

Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów mezofilnych lub termofilnych

 59,00

351

Oznaczanie flory charakterystycznej w jogurtach

101,00

352

Zawartość chloramfenikolu

175,00

353

Inne oznaczenia mikrobiologiczne (za każdą rozpoczętą godzinę pracy)

 78,00

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016r., poz. 1949).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA