REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wpisy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Obowiązuje:
od 2004-01-01

Wpisy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Przy wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem:

do 10.000 zł

4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł

ponad 10.000 do 50.000 zł

3% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł

ponad 50.000 zł do 100 000 zł

2% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1500 zł

ponad 100 000 zł

1% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2000 zł i nie więcej niż 100000 zł

Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności:

skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym

100 zł

skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa

200 zł

skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej

300 zł

skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej

300 zł

skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego

300 zł

skarg na bezczynność organów administracji publicznej

100 zł

zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych

100 zł

Wpis stały w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych

10 000 zł

energetyki

10 000 zł

transportu lotniczego, kolejowego i morskiego

10 000 zł

radiofonii i telewizji

10 000 zł

publicznego obrotu papierami wartościowymi

10 000 zł

działalności bankowej

10 000 zł

ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji

10 000 zł

funduszy emerytalnych

10 000 zł

funduszy inwestycyjnych

10 000 zł

wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych

8 000 zł

obrotu hurtowego napojami alkoholowymi

8 000 zł

kasyn gry

10 000 zł

innych gier losowych i zakładów wzajemnych

8 000 zł

łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych

8 000 zł

usług pocztowych

1 000 zł

ochrony osób i mienia

5 000 zł

usług detektywistycznych

5 000 zł

obrotu dewizowego

5 000 zł

prawa celnego

5 000 zł

produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi

3 000 zł

aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej

1 000 zł

żywności i żywienia

1 500 zł

geologii i górnictwa

1 000 zł

kultury, edukacji i wychowania

1 000 zł

sportu, turystyki i rekreacji

1 000 zł

utrzymywania czystości i porządku

800 zł

w pozostałym zakresie

500 zł

Wpis stały w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:

budownictwa i architektury

500 zł

zagospodarowania przestrzennego

500 zł

ochrony środowiska i przyrody

200 zł

gospodarki wodnej

300 zł

nieruchomości

200 zł

rolnictwa i leśnictwa

200 zł

ewidencji ludności i dowodów osobistych

100 zł

cudzoziemców, paszportów i wiz

300 zł

aktów stanu cywilnego i obywatelstwa

100 zł

kombatantów

100 zł

własności przemysłowej

1 000 zł

zobowiązań podatkowych

500 zł

prawa celnego

500 zł

wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter

200 zł

wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy

200 zł

w sprawach skarg niewymienionych powyżej

200 zł

wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi

100 zł

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami admistracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193).

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA