REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Stawki opłat za przejazd 1 km autostrady

Obowiązuje:
od 2012-05-12

Stawki opłat za przejazd 1 km autostrady

Poniżej przedstawione zostały stawki opłat za przejazd kilometra autostrady pobierane przez:

- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

- drogową spółkę specjalnego przeznaczenia, na warunkach określonych w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz.U. Nr 23, poz. 136) lub wykonawca, o którym mowa w art. 9 ust. 3 tej ustawy.

Rodzaje kategorii pojazdów:

Kategoria 1 - motocykle;

Kategoria 2 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony;

Kategoria 3 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

Kategoria 4 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton;

Kategoria 5 - autobusy.

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady (w zł)

Kategoria 1

0,05

Kategoria 2

0,10

Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin 1)

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Kategoria 3 2)

0,40

0,35

0,28

0,20

Kategoria 4 2)

0,53

0,46

0,37

0,27

Kategoria 5

0,40

0,35

0,28

0,20

1) Zgodnie z przepisami dyrektywy 70/220/EWG Rady z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L z 1970 r., nr 76, str. 1, z późn. zm.), dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L z 1999 r. Nr 187, str. 42, z późn. zm.), dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz. Urz. UE L z 2005 r., Nr 275, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia WE nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L z 2007 r., Nr 171, str. 1, z późn. zm.).

2) Dopuszczalna masa całkowita pojazdów kategorii 3 i 4 łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą (Dz.U. poz. 467).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA