| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/285/10 Rady Gminy Gromadka

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie zmiany do uchwały nr XXI/167/2001 Rady Gminy w Gromadce z dnia 14 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscen sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierajcych więcej niż 4,5 % alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 12 ust 1,2 i 4 ustawy z dnia 26 pażdziernika o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Gromadka uchwala co następuje:

§ 1. W § 1 pkt. 1 uchwały nr XXI/167/2001 słowa "...w ilości16 punktów" zastepuje się słowami " ... w ilości 22 punktów".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślaskiego i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ryszard Kawka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »