| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Zadzim

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gminie Zadzim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 roku ,Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 Nr 28 poz. 146 , Nr 106 poz.675, z 2011 r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, i Nr 149, poz. 887), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), art. 16 ust.1 , 3, 6 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092). Rada Gminy Zadzim uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/95/2011 Rady Gminy Zadzim z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następującą zmianę: § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: likwiduje się z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały Samorządowy Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gminie Zadzim, zwany dalej Zakładem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, a także podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady


Piotr Trybura

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »