| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/121/12 Rady Miejskiej Biała Rawska

z dnia 6 marca 2012r.

w sprawie utworzenia przez Gminę Biała Rawska placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej pod nazwą "Świetlica Środowiskowa" w ramach struktur organizacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 24 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690 ) Rada Miejska Biała Rawska uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą "Świetlica Środowiskowa" z siedzibą w Białej Rawskiej.

§ 2. Świetlica działa w ramach struktury organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej.

§ 3. Szczegółowe zadania oraz organizację działania Świetlicy określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Świetlicy.

§ 4. Świetlica Środowiskowa rozpoczyna działalność począwszy od dnia 1 września 2012 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Rawska.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Biała Rawska


Adam Stępniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »