| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.32.15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2013r. poz. 594, pozz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015 poz. 87, poz. 122 ) - Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka zobowiązani są wnosić z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku;

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 30 września danego roku;

4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

2. Roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, należy wnosić z góry bez wezwania za cały rok do dnia 30 września danego roku.

§ 2. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w nr 37 9302 1027 2601 6447 2000 0010 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie O/ Banku w Rawie Mazowieckiej, bądź w kasie Urzędu Gminy ul. Konstytucji 3-go Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/135/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 1033).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Michalik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kornat

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »