| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1365/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 230 900

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

230 900

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

230 900

§

6330

DOTACJE CELOWE OTRZYM ANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN

230 900

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 461 800

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

461 800

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

461 800

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

461 800

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 230 900

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

115 000

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

115 000

§

6060

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

115 000

zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

115 900

Rozdz.

90003

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

115 900

§

6060

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

115 900

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1365/XLV/2014
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.xls


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1365/XLV/2014
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.doc


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2014 roku.

W związku z przyznaniem wsparcia finansowego przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" na utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piasecznie oraz Szkole Podstawowej w Głoskowie w wysokości 230 900 zł zwiększa się dochody na rok 2014 z tytułu dotacji celowej. Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 230 900 zł w celu zabezpieczenia pozostałej kwoty potrzebnej na wyżej wymienione place zabaw.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »