| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Gminy Siedlce

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 2a pkt 1, ust.3 w związku z art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości zamieszkałej w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5,50zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny (SEGREGOWANY).

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13,00zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (NIESEGREGOWANY).

§ 3.

Traci moc:

1. Uchwała Nr XXV/216/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

2. Uchwała Nr XXXIII/297/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/216/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Łęczycka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »