| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Końskie na lata 2015-2018”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), po zasięgnięciu opinii Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Końskie na lata 2015-2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kowalczyk


Załącznik do Uchwały Nr III/22/2014
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Stosownie do art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podstawę
do sporządzenia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Końskie na lata 2015-2018”, zwanego dalej „Programem”, stanowiła Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Końskie.

Celem opracowania Programu jest określenie zasadniczych kierunków działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego występującego w granicach administracyjnych Gminy.

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach w piśmie z dnia
22 grudnia 2014 r., znak: IN-UR.5120.6.2014 stwierdził, iż Program spełnia wszystkie wymagane kryteria konserwatorskie w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że podjęcie uchwały jest zasadne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »