| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Końskie na lata 2015-2018”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), po zasięgnięciu opinii Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Końskie na lata 2015-2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kowalczyk


Załącznik do Uchwały Nr III/22/2014
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Stosownie do art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podstawę
do sporządzenia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Końskie na lata 2015-2018”, zwanego dalej „Programem”, stanowiła Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Końskie.

Celem opracowania Programu jest określenie zasadniczych kierunków działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego występującego w granicach administracyjnych Gminy.

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach w piśmie z dnia
22 grudnia 2014 r., znak: IN-UR.5120.6.2014 stwierdził, iż Program spełnia wszystkie wymagane kryteria konserwatorskie w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »