| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/137/13 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rutka-Tartak na lata 2013-2018

Na podstawie art. 21.ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów ,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz.1833, z 2007r. Nr 128, poz.902, Nr 173, poz.1218, z 2010r. Nr 3, poz.13, z 2011r. Nr 224, poz.1342, z 2012r. poz.951 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rutka-Tartak obejmujący okres od wejścia w życie niniejszej uchwały do 31.12.2018 r.

§ 2. Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego:

1. Obecnie na zasób mieszkaniowy gminy składają się 3 mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Rutce-Tartak.

2. Nie przewiduje się zwiększenia lub zmniejszenia zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach objętych programem ani też wydzielania lokali socjalnych.

3. Lokale należące do zasobu są w dobrym stanie technicznym, są wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, c.o.

§ 3. Analiza potrzeb mieszkaniowych oraz plan remontów i modernizacji lokali należących do zasobu.

1. Ludność gminy ma zasadniczo zaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Gmina jest stabilna demograficznie z lekko zaznaczoną tendencją do zmniejszania się ludności.

2. Brak zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych może wystąpić w przypadku klęski żywiołowej lub niewydolności społecznej rodziny. W takiej sytuacji gmina może wynająć lokale na potrzeby tych osób.

3. W latach 2013-2018 Gmina nie przewiduje remontów lokali mieszkaniowych. Mogą wystąpić remonty i naprawy bieżące w zależności od potrzeb.

§ 4. Nie przewiduje się sprzedaży lokali mieszkaniowych należących do zasobu w latach objętych niniejszym programem.

§ 5. Zasady polityki czynszowej.

1. Stawkę bazowa czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkaniowych stanowiących zasób mieszkaniowy ustala Wójt Gminy.

2. Lokale należące do komunalnego zasobu gminy nie służą faktycznie zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw mieszkaniowych o najniższych dochodach. W związku z tym pożądane jest podwyższanie czynszu w kolejnych latach do osiągnięcia poziomu czynszu i opłat niezależnych do wysokości 3% wartości odtworzeniowej lokali przewidziane w art.8a ust.3 i 4 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

3. Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczania opłat eksploatacyjnych, tj. opłat za energię elektryczną, energię cieplną, dostawę wody, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, oraz napraw uszkodzeń bieżących podczas eksploatacji.

§ 6. Sposób zarządzania zasobem i źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

1. Przewiduje się zarządzanie zasobem mieszkaniowym bezpośrednio przez Gminę przez cały okres objęty programem.

2. Finansowanie kosztów utrzymania zasobu będzie następowało bezpośrednio z budżetu gminy. Wpływy z czynszu i opłat eksploatacyjnych lokali będą następowały bezpośrednio do budżetu gminy.

§ 7. Przewiduje się następujące wielkości wydatków kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach objętych programem.

Rok

Kosztremontów, naprawbieżących

Zarząd nieruchomościami

inwestycje

2013

2.000,00 zł

0

0

2014

3.000,00 zł

0

0

2015

3.500,00 zł

0

0

2016

4.000,00 zł

0

0

2017

4.000,00 zł

0

0

2018

4.500,00 zł

0

0

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »