| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/195/13 Rady Gminy Hyżne

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/45/07 Rady Gminy Hyżne z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub w formach pożądanych przez wnioskodawcę..

2. Skreśla się § 9 ust. 2

3. Skreśla się § 9 ust. 3

4. Skreśla się § 9 ust. 5

5. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny nie załącza się do wniosku zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów, ani też zaświadczeń lub oświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w szkołach na terenie Gminy Hyżne.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY HYŻNE


Stanisław Bator

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Monika Chylińska

Architekt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »