| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/195/13 Rady Gminy Hyżne

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/45/07 Rady Gminy Hyżne z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub w formach pożądanych przez wnioskodawcę..

2. Skreśla się § 9 ust. 2

3. Skreśla się § 9 ust. 3

4. Skreśla się § 9 ust. 5

5. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny nie załącza się do wniosku zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów, ani też zaświadczeń lub oświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w szkołach na terenie Gminy Hyżne.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY HYŻNE


Stanisław Bator

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »