| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/982/2013 Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 14 maja 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uiszcza się za każdy miesiąc – bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1, upływa w dniu 10 sierpnia 2013 roku.

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 1, uiszcza się gotówką w kasach banku mieszczących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec


Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z poźn. zm.) nakłada w art. 6h na właścicieli nieruchomości obowiązek ponoszenia na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stosownie do zapisów art. 6l ww. ustawy rada gminy zobowiązana jest w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Niniejsza uchwała jest wykonaniem tego obowiązku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »