| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Ostaszewo

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostaszewo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 217 ust. 2 i art. 234-238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.878.745,- zł w tym dochody bieżące, kwota 6.868.745,- zł i dochody majątkowe 10.000,- zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.074.613,-,- zł w tym wydatki bieżące, kwota 7.069.194,- i wydatki majątkowe 1.005.419,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.195.868,- zł (w tym: deficyt bieżący w kwocie 200.449,- i majątkowy 995.419,-) zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Ustala się zadania inwestycyjne na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 71.373,- zł w tym:

1) Ogólną, w wysokości 15.000,- zł

2) Celowe, w wysokości 56.373,- zł z przeznaczeniem na:

a) na realizację zadań przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączna kwotę 10.000,- zł

b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 16.373,-

c) na wydatki w oświacie, kwota 30.000,-

§ 6.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 35.000,- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.231,- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Ustala się dotacje na zadania bieżące dla gminnych instytucji kultury i na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na łączną kwotę 812.610,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne lub na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 1.000.000,- zł.

2. Dokonania zmian w planie wydatków w zakresie tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości 25.000,-

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Wojciech Wycichowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »