| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/250/2013 Rady Powiatu Kartuskiego

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm[1])) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.[2]))

Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwala, co następuje

§ 1. W § 1 i 2 uchwały Nr XXII/179/2012 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 13.12.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na 2013 rok ( z późn. zm.[3])):

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę369 103 do kwoty96 812 999 złw tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 219 103 do kwoty 93 821 005 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150 000 do kwoty 2 991 994

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę369 103 do kwoty98 157 598w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 219 103 do kwoty 89 567 722 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150 000 do kwoty 8 589 876 zł zgodnie z załącznikiem

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Woźniak


Załącznik do Uchwały Nr XXX/250/2013
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 20 września 2013 r.

Zwiększa się dochody o kwotę 369 103 do kwoty 96 812 999

Dział

Rozdział

§

plan

zmniejsza się

zwiększa się

plan po zmianach

801

80130

2007

0

11 880

11 880

2701

1 157 068

203 223

1 360 291

6207

388 429

150 000

538 429

80142

2701

0

4 000

4 000

razem

0

369 103

Zwiększa się wydatki o kwotę 369 103 do kwoty 98 157 598

Dział

Rozdział

$

plan

zmniejsza się

zwiększa się

plan po zmianach

600

60014

6050

4 164 480

150 000

4 314 480

801

80142

4171

0

1 000

1 000

4381

0

3 000

3 000

80130

4111

6 915

601

7 516

4117

0

2 000

2 000

4121

812

80

892

4127

0

300

300

4171

41 073

3 480

44 553

4177

0

9 580

9 580

4211

8 814

1 000

9 814

4301

999 676

193 363

1 193 039

4361

300

300

600

4421

38 108

3 000

41 108

4431

7 810

1 399

9 209

razem

0

369 103


Uzasadnienie

Do projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 369 103 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę4 000 na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę11 880 na realizację projektu "Szkoła + Biznes - współpraca na rzecz rozwoju kadr" w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę203 223 na realizację projektu "Nowoczesny pracownik w Unii Europejskiej" w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

- zwiększa się dochody ponadplanowe o kwotę150 000 z tytułu projektu "Przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach ( rozliczenie za rok 2012 ) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Zofia Walkowiak

ZW/KK 16.09.2013r


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały dokonane Uchwałą Zarządu i Rady Powiatu Kartuskiego Nr XXIII/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., Nr 123/305/2013 z dnia 9.01.2013r., Nr 126/324/2013r. z dnia 30.01.2013r., Nr XIV/190/2013 z dnia 21.01.2013r., Nr 129/328/2013 z dnia 13.02.2013r., Nr XV/200/2013 z dnia 28.02.2013r., Nr 133/336/2013 z dnia 28.02.3013r. i Nr 135/341/2013 z dnia 13.03.2013r., Nr XXVI/208/2013 z dnia 28.03.2013r., Nr 138/346/2013 z dnia 28.03.2013r., Nr 141/352/2013 z dnia 9.04.2013r., Nr 142/353/2013 z dnia 16.04.2013r., Nr XXVII/2013 z dnia 25.04.2013r., Nr144/357/2013 z dnia 30.04.2013r., Nr 145/358/2013 z dnia 8.05.2013r., Nr 146/365/2013 z dnia 15.05.2013r., Nr 147/369/2013 z dnia 22.05.2013r., Nr 148/370/2013 z dnia 29.05.2013r., Nr 149/375/2013r. z dnia 5.06.2013r., Nr 150/381/2013 z dnia 12 czerwca 2013r., Nr XXVIII/218/2013 z dnia 20.06.2013r., Nr 152/390/2013 z dnia 26.06.2013r., Nr 153/391/2013 z dnia 2.07.2013 r., Nr 154/392/2013r. z dnia 10.07.2013r., Nr 155/399/2013 z dnia 17.07.2013r., Nr 156/400/2013 z dnia 23.07.2013r., Nr 157/402/2013 z dnia 31.07.2013r., Nr 158/404/2013r. z dnia 6.08.2013r., Nr 159/405/2013 z dnia 21.08.2013r., Nr XXIX/234/2013 z dnia 29.08.2013r., Nr 161/411/2013 z dnia 30.08.2013r., Nr 162/422/2013 z dnia 4.09.2013r., Nr 163/427/2013 z dnia 13.09.2013r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »