| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/114/2011 Rady Gminy Dębno

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Dębno dotyczącej określenia wzorów Deklaracji i Informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) - Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/259/2005 Rady Gminy Dębno z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie: określenia wzorów Deklaracji i Informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2005 r. Nr 637, poz. 4335), zmienionej uchwałą Rady Gminy Dębno Nr III/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 9, poz.56):

1. W załączniku Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w poz.1.podatek od nieruchomości rubryka D.2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie - "związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń"

2. W załączniku Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości:

1) w części informacyjnej na wstępie deklaracji część zdania po wyrazach: "Termin składania:" otrzymuje brzmienie " do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

2) w poz. D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych) rubryka D.2 Powierzchnia użytkowa budynku lub ich części w pkt.4 otrzymuje brzmienie: "związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga


Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga


Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/114/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik1.jpg

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/114/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik2.jpg

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »