| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/359/14 Rady Gminy Lubasz

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVII/176/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 07 września 2012r. w sprawie podziału gminy Lubasz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, ze zm.) i art.418 § 1 i art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z utworzeniem nowo powstałej ulicy w Lubaszu, w załączniku nr 1 do uchwały Nr XVII/176/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 07 września 2012r. w sprawie podziału gminy Lubasz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym (Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2012r.poz.4073) wprowadza się zmiany w opisie granicy okręgu wyborczego nr 2 wynikające z konieczności dodania nowej ulicy: Przystań w Lubaszu.

§ 2. Numery i granice poszczególnych okręgów wyborczych, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wkonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Pile.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Lubasz


Wiesław Łyczykowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/359/14
Rady Gminy Lubasz
z dnia 25 września 2014 r.

NUMERY I GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY LUBASZ

Numer okr ę gu wyborczego

Granice okr ę gu wyborczego

Liczba wybieranych radnych w okr ę gu wyborczym

OKR Ę G NR 1

LUBASZ,ulice:
Biwakowa, Bolesława Chrobrego, Jeziorna, Kościelna, Letniskowa, Pl.Ks.Kanonika J.Kędzierskiego, Plażowa, Rekreacyjna, Różana, Stajkowska, Spacerowa, Turystyczna, Urlopowa,Wakacyjna, Wczasowa, Wypoczynkowa.

1

OKR Ę G NR 2

LUBASZ,ulice:
Kolejowa, Nowa, Parkowa,Pod Lipami, Przysta ń,Wiejska.
S Ł AWIENKO

1

OKR Ę G NR 3

LUBASZ,ulice:
Działkowa, Łąkowa, Ogrodowa, Owocowa, Polna, Poprzeczna, Rolna, Szamotulska, Wodna.

1

OKR Ę G NR 4

LUBASZ,ulice:
Jaśminowa, Kwiatowa, Podgórna, Pogodna, Promienna, Słoneczna, Storczykowa, Szkolna,

1

OKR Ę G NR 5

LUBASZ,ulice:
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Kręta,Sportowa, Topolowa, Ustronna, Wierzbowa, Winiary, Wiśniowa, Zakątek, Żwirowa,

1

OKR Ę G NR 6

LUBASZ,ulice:
Desantu Spadochronowego,Krótka, Płk.Orłowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Wojska Polskiego, Zielona.

1

OKR Ę G NR 7

J Ę DRZEJEWO,PRUSINOWO

1

OKR Ę G NR 8

KAMIONKA,S Ł AWNO

1

OKR Ę G NR 9

BO Ń CZA,EL Ż BIECIN,MI Ł KOWO,MI Ł K Ó WKO

1

OKR Ę G NR 10

KLEMPICZ,SOKO Ł OWO

1

OKR Ę G NR 11

KRUCZ

1

OKR Ę G NR 12

ANTONIEWO,KRUTECZEK,NOWINA

1

OKR Ę G NR 13

BZOWO,GORAJ

1

OKR Ę G NR 14

D Ę BE,ulice:
Bukowa, Dębiłek, Dębowa, Działkowa, Fiołkowa, Gajowa, Huby, Jana Pawła II, Jeziorna, Konwaliowa, Leśna, Liliowa, Na Trzciniec, Na Wiatrak, Obornicka, Polna, Poznańska, Sasankowa, Starowiejska, Stawowa, Świerkowa, Świętojańska, Wichrowe Wzgórze, Widokowa, Wierzbowa, Zaciszna, Zawilcowa, Zbożowa.

1

OKR Ę G NR 15

STAJKOWO

1


Uzasadnienie

do u chwały Nr XXXV/359/14
Rady Gminy Lubasz
z dnia 25 września 2014 r.

Uchwałą nr XIV/133/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy nowej

ulicy w Lubaszu (Dz.U.Woj.Wlkp z 2012r. Poz. 1292) wprowadzono nowo powstałą ulicę Przystań

w Lubaszu. Nastąpiła konieczność dokonania zmian w opisie granic okręgu wyborczego nr 2.

W związku z powyższym ulicę: Przystań włączono do okręgu wyborczego nr 2.Ulica ta geograficznie

położona jest w najbliższym sąsiedztwie ulicy Wiejskiej w Lubaszu. Na dzień dzisiejszy tj.25 września

2014r. powyższa ulica jest niezamieszkała.Ta zmiana będzie miała istotne znaczenie dla przyszłych

mieszkańców ul. Przystań, ponieważ z chwilą zameldowania na pobyt stały, zostaną wpisani do rejestru

wyborców gminy Lubasz, co umożliwi im prawo uczestnictwa w wyborach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »