| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Panki

z dnia 9 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/257/10 Rady Gminy Panki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt8 art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 5,6 ust. 12, art.7 ust.3 ustawy a dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844;z późn. zm.) ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225 poz. 1461) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55 poz.755) Rada Gminy Panki uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/257/10 Rady Gminy Panki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:1/ W § 1 lit „d” otrzymuje brzmienie: „§ 1 d/ – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1m² powierzchni użytkowej”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Ostrowska

ekspert Instytutu Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »