| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Wodzisławskiego

z dnia 18 stycznia 2011r.

z działalnosci Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Starosta Powiatu Wodzisławskiego Zarządzeniem Nr 33/2008 z dnia 10 marca 2008 roku utworzył Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. W związku ze zmianą kadencji rady powiatu Starostą Powiatu Wodzisławskiego został Tadeusz Skatuła, a ponadto w skład Komisji weszli radni Adam Krzyżak i Grzegorz Kamiński. Dlatego Zarządzeniem Nr 85/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku Starosta dokonał zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, który przedstawia się następująco:

- Tadeusz Skatuła – Przewodniczący Komisji,

- Adam Krzyżak oraz Grzegorz Kamiński delegowani do pracy w komisji przez Radę Powiatu,

- Wojciech Mitko, Piotr Oślizło, Marek Misiura delegowani przez Starostę,

- Mirosław Pietyra, Stanisław Kraski delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji.

Z ramienia Prokuratury w pracach komisji uczestniczył Prokurator Rejonowy w Wodzisławiu Śl. Witold Janiec. Ponadto na posiedzeniach Komisji częstym gościem była też Pani Prokurator Ewa Świątkowska – Stec.

Komisja opracowała i przyjęła plan pracy na 2010 rok i w ramach realizacji ww. planu odbyła 4 posiedzenia.

Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewniało Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego.

W sposób priorytetowy zainteresowania komisji koncentrowały się wokół następującej tematyki:

- stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez kontynuowanie działań przyjętych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego,

- realizacji inwestycji jakimi są autostrada A1 oraz Zbiornik Racibórz Dolny,

- stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno–weterynaryjnego,

- -stanu bezpieczeństwa budowlanego.

Komisja zajmowała się realizacją zadań zawartych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, a w szczególności: bezpieczeństwem w szkołach w celu złagodzenia a w konsekwencji wyeliminowania negatywnych zachowań i postaw młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie w szkołach specjalnych programów profilaktycznych, jak również przez urządzenia do monitoringu wizyjnego, dzięki czemu możliwa jest obserwacja zachowań i postaw uczniów zarówno w szkole jak i na terenie przyległym. Ponadto Komisja zainteresowana była również bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego, poprzez inicjowanie odnowy oraz wprowadzenia nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz budowę chodników i remonty nawierzchni pasa drogowego, a także zabudowę masztów pod fotoradary w Gminach Godów, Rydułtowy, Radlin i Wodzisław Śląski.

W miesiącu kwietniu 2010 roku Komisja zapoznała się ze stanem zaawansowania prac związanych z budową Zbiornika Racibórz Dolny, który jest elementem ochrony przed powodzią nie tylko mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego, ale większego obszaru kraju. Jednak najwięcej kontrowersji wzbudziło zamierzenie przeniesienia mieszkańców wsi Nieboczoczowy w jedno miejsce na terenie Gminy Lubomia, jak również działania związane z wykupem gruntów pod budowę Zbiornika. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Lubomia, przedstawiciele mieszkańców wsi Nieboczowy oraz przedstawiciele RZGW w Gliwicach.

Ponadto Komisja zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa i porządku, w tym również bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2010. Relacje w ww. sprawach przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl., jak również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Komisja oceniła stan bezpieczeństwa i porządku jako dobry.

W miesiącu sierpniu 2010 roku Komisja zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno -weterynaryjnego na terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2010. Relację w ww. sprawach przedstawili: Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śl., Powiatowy Lekarz Weterynarii. Komisja oceniła stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno-weterynaryjnego jako dobry.

Ponadto Komisja wysłuchała sprawozdania z działalności w roku 2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i oceniła stan bezpieczeństwa budowlanego na terenie Powiatu Wodzisławskiego jako pozytywny.

Komisja zajmowała się także zabezpieczeniem terenu budowy autostrady A1 odcinka od węzła Świerklany do granicy Państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach w związku z przerwaniem prac spowodowanym nie wywiązaniem się Alpinie Bau GmbH wykonawcy robót z warunków kontraktu. Celem minimalizacji zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego w rejonie objętym budową (a mającym wpływ na bezpieczeństwo na terenie całego Powiatu Wodzisławskiego). Komisja wystąpiła z pismem do Dyrektora Oddziału GDDKiA w Katowicach o przekazanie informacji dotyczących zabezpieczenia terenu budowy autostrady A1. W odpowiedzi GDDKiA stwierdziła, iż do czasu przejęcia przez nich placu budowy autostrady A1 zabezpieczeniem terenu zajmuje się Alpinie Bau GmbH.

Komisja przyjęła również sprawozdanie z działalności zespołu kontrolnego powołanego przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego w celu realizacji rozporządzenia nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych w związku z intensywnymi opadami śniegu. Zespół kontrolny działał w miesiącu styczniu 2010 roku i przeprowadził kontrole obiektów handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wodzisławskiego tj. Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc, Szpitali w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach, hali sportowej – Naprzód Rydułtowy, basenu Nautilius.

Stałym punktem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku była analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa w Powiecie, którą przedstawiali Prokurator Rejonowy oraz Komendant Powiatowy Policji i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku odbył wiele spotkań z Komendantem Powiatowym Policji oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w tematach dotyczących m.in. bieżących problemów związanych ze zwalczaniem przestępczości oraz innych zdarzeń specjalnych.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Starosta Powiatu Wodzisławskiego


mgr inż. Tadeusz Skatuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »