| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40/V/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Częstochowy oraz Miasta na prawach powiatu Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.12 pkt 8 lit. „a”, art. 40 ust. 1, art. 42 ust.1, art. 44 oraz art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Ustalić zasady gospodarowania mieniem Gminy Miasta Częstochowy i Miasta na prawach powiatu Częstochowa w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania. Treść zasad stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2. Zasady, o których mowa w § 1, zwane dalej „zasadami” stanowią reguły wiążące Prezydenta Miasta Częstochowy w prowadzeniu gospodarki nieruchomościami gminy i miasta na prawach powiatu.

§ 3. 1. Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta pisemne sprawozdania w okresach półrocznych o zbytych, nabytych, użyczonych, wydzierżawionych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach.

2. Sprawozdanie za I półrocze składane jest w terminie do dnia 31 lipca, natomiast sprawozdanie roczne – w terminie do dnia 28 lutego następnego roku.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 195/XVII/99 z dnia 25 października 1999 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom w nabywaniu komunalnych garaży murowanych, uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 333/XXIX/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Częstochowy oraz uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 557/XLVII/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 333/XXIX/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Częstochowa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczączy Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

Załącznik do Uchwały Nr 40/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

40 5zal

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »