| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40/V/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Częstochowy oraz Miasta na prawach powiatu Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.12 pkt 8 lit. „a”, art. 40 ust. 1, art. 42 ust.1, art. 44 oraz art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Ustalić zasady gospodarowania mieniem Gminy Miasta Częstochowy i Miasta na prawach powiatu Częstochowa w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania. Treść zasad stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2. Zasady, o których mowa w § 1, zwane dalej „zasadami” stanowią reguły wiążące Prezydenta Miasta Częstochowy w prowadzeniu gospodarki nieruchomościami gminy i miasta na prawach powiatu.

§ 3. 1. Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta pisemne sprawozdania w okresach półrocznych o zbytych, nabytych, użyczonych, wydzierżawionych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach.

2. Sprawozdanie za I półrocze składane jest w terminie do dnia 31 lipca, natomiast sprawozdanie roczne – w terminie do dnia 28 lutego następnego roku.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 195/XVII/99 z dnia 25 października 1999 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom w nabywaniu komunalnych garaży murowanych, uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 333/XXIX/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Częstochowy oraz uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 557/XLVII/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 333/XXIX/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Częstochowa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczączy Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

Załącznik do Uchwały Nr 40/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

40 5zal

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »