| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/46/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 16 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/340/08 Rady Miasta Knurów z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Knurów

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 90 ust. 4 w związku z art. 89a i 90 ust. 2d, 3e-f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) na wniosek Prezydenta Miasta Knurów

§ 1

W Uchwale Nr XXI/340/08 Rady Miasta Knurów z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Knurów wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 5 ust. 1 i 2 otrzymują następujące nowe brzmienie:

„1. Gmina Knurów może kontrolować prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą niepubliczne formy wychowania przedszkolnego w tym przede wszystkim liczby wychowanków,

2) fakt wykorzystania dotacji przez osobę prowadzącą wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących niepublicznej formy wychowania przedszkolnego.

2. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta. Osoby takie mają prawo wstępu do niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »