| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 60/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 990/LX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 990/LX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2, zwany dalej „Domem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

4) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej,

5) zarządzenia Nr 81/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 28 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza 2,

6) Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej,

7) niniejszego Statutu.”.

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dom jest jednostką pomocy społecznej dla 192 osób przewlekle psychicznie chorych i zapewnia im całodobową opiekę.”.

3) wykreśla się § 4 i § 5 Statutu,

4) pozostałe §§ 6, 7, 8, 9 ulegają przenumerowaniu odpowiednio na § 4, § 5, § 6, § 7.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr 990/LX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczączy Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »