| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 60/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 990/LX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 990/LX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2, zwany dalej „Domem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

4) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej,

5) zarządzenia Nr 81/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 28 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza 2,

6) Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej,

7) niniejszego Statutu.”.

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dom jest jednostką pomocy społecznej dla 192 osób przewlekle psychicznie chorych i zapewnia im całodobową opiekę.”.

3) wykreśla się § 4 i § 5 Statutu,

4) pozostałe §§ 6, 7, 8, 9 ulegają przenumerowaniu odpowiednio na § 4, § 5, § 6, § 7.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr 990/LX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczączy Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »