| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 152/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wilamowice; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 4 kwietnia 2011r.

w sprawie konieczności poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wilamowice, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta Bielski – Andrzej Płonka

Członek Zarządu – Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Wilamowice, reprezentowaną przez:

Burmistrza Wilamowic - Mariana Trelę

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z póżn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/6/38/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr IV/20/11Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2011.

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wilamowice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie:

1)wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Dankowicach

2)wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Starowiejskich w Starej Wsi.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 sfinansowane zostaną ze środków budżetu Gminy w 2011 r.

§ 2. 1. Realizacja zadań określonych w § 1 nastąpi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 3. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 4. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 5. Porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Burmistrz


Marian Trela

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »