| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 127/VIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu

na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 16, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 pkt 8, art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), art. 22a ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sonowcu

uchwala co następuje:

§ 1. W ramach działań wpisujących się w obszar polityki prorodzinnej prowadzonej przez Gminę Sosnowiec ustanawia się dodatkową formę wsparcia, finansowaną ze środków własnych gminy, polegającą na przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu, zwanej dalej zapomogą.

§ 2. Zapomoga przyznawana jest matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, zwanymi dalej osobami uprawnionymi, bez względu na ich dochód

§ 3. Wysokość zapomogi, przyznawanej osobom uprawnionym z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu, wynosi 1.000 zł ( jeden tysiąc złoty) na każde żywo urodzone dziecko.

§ 4. Zapomoga przysługuje, jeżeli matka, ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny zamieszkuje na terenie Miasta Sosnowiec co najmniej rok przed urodzeniem dzieci.

§ 5. Zapomoga przyznawana jest jednorazowo jednej z osób uprawnionych.

§ 6. Zapomoga nie przysługuje w przypadku, gdy dzieci zostały umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 7. 1. Przyznanie zapomogi poprzedzone jest wizytą pracownika socjalnego w środowisku osoby uprawnionej do przyznania zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu.

2. Zapomoga przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej, składany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dzieci.

3. Wniosek o przyznanie zapomogi złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać dane dotyczące:

1) uprawnionego wnioskodawcy – w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, miejsce zamieszkania,

2) dzieci na które przysługuje zapomoga – w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania.

5. Do wniosku dołącza się:

1) odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci,

2) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Sosnowca przez co najmniej rok przed urodzeniem dzieci.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »