| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Lipie

z dnia 18 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256. Poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Lipie zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę za usługi opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 pkt. 1 i wynoszą one 1,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

3. Za drugie i każde następne dziecko z tej samej rodziny, opłatę wnosi się w wysokości 50% ustalonej na podstawie § 1 pkt 2.

§ 2. Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 1 pkt 2 dziecko, któremu koszty żywienia pokrywane są ze środków opieki społecznej.

§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń przez przedszkole ustalone jest jako iloczyn liczby godzin korzystania ze świadczeń oraz stawki godzinowej określonej w § 1 pkt. 2 i 3.

2. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz odpłatności, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicem lub prawnymi opiekunami dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »