| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Lipie

z dnia 18 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256. Poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Lipie zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę za usługi opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 pkt. 1 i wynoszą one 1,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

3. Za drugie i każde następne dziecko z tej samej rodziny, opłatę wnosi się w wysokości 50% ustalonej na podstawie § 1 pkt 2.

§ 2. Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 1 pkt 2 dziecko, któremu koszty żywienia pokrywane są ze środków opieki społecznej.

§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń przez przedszkole ustalone jest jako iloczyn liczby godzin korzystania ze świadczeń oraz stawki godzinowej określonej w § 1 pkt. 2 i 3.

2. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz odpłatności, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicem lub prawnymi opiekunami dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »