| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Rędziny zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie, w godzinach od 8.30-13.30.

§ 2. 1) Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50 groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2) Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1. Liczba godzin zajęć świadczonych dziennie w przedszkolu określona zostanie w umowie zawartej pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka, które ustala się odrębnie, zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty oraz nie obejmuje ponadprogramowych zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców ( języki obce, rytmika, gimnastyka korekcyjna, itp.)

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 57/XXIX/2001 Rady Gminy Rędziny z dnia 11 października 2001r. w sprawie określenia odpłatności za posiłki i sporządzanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Gminnych Przedszkoli Publicznych, Uchwała nr 31/XIV/2004 Rady Gminy Rędziny z dnia 22 kwietnia 2004r., Uchwała nr 46/XV/2004 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 czerwca 2004r., Uchwała nr 79/XVIII/2004 Rady Gminy Rędziny z dnia 25 listopada 2004r., Uchwała nr XX/40/2008 Rady Gminy Rędziny z dnia 12 czerwca 2008r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »