| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Rędziny zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie, w godzinach od 8.30-13.30.

§ 2. 1) Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50 groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2) Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1. Liczba godzin zajęć świadczonych dziennie w przedszkolu określona zostanie w umowie zawartej pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka, które ustala się odrębnie, zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty oraz nie obejmuje ponadprogramowych zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców ( języki obce, rytmika, gimnastyka korekcyjna, itp.)

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 57/XXIX/2001 Rady Gminy Rędziny z dnia 11 października 2001r. w sprawie określenia odpłatności za posiłki i sporządzanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Gminnych Przedszkoli Publicznych, Uchwała nr 31/XIV/2004 Rady Gminy Rędziny z dnia 22 kwietnia 2004r., Uchwała nr 46/XV/2004 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 czerwca 2004r., Uchwała nr 79/XVIII/2004 Rady Gminy Rędziny z dnia 25 listopada 2004r., Uchwała nr XX/40/2008 Rady Gminy Rędziny z dnia 12 czerwca 2008r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Agata Klima - Nowak

Adwokat Agata Klima - Nowak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »