| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 108/X/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 23 sierpnia 2011r.

w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm . ) w związku z art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck w prawo własności nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) w odniesieniu do nieruchomości rolnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi oraz nieruchomości, na których urządzono drogi wewnętrzne służące do obsługi budynków mieszkalnych lub garaży.

§ 2. 1. Osobom fizycznym może zostać udzielona bonifikata jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1) użytkownik wieczysty nie ma zaległości w opłatach publiczno prawnych względem gminy,

2) dochód miesięczny na członka rodziny użytkownika wieczystego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie przekroczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego .

2. Osobom prawnym może zostać udzielona bonifikata jeżeli nie mają zaległości w opłatach publiczno prawnych względem gminy.

§ 3. Określa się następujące wysokości stawek procentowych bonifikat :

1) w odniesieniu od nieruchomości rolnych - 50 % opłaty o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy powołanej w § 1;

2) w odniesieniu od nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi - 60 % opłaty o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy powołanej w § 1;

3) w odniesieniu od nieruchomości, na których urządzono drogi wewnętrzne służące do obsługi budynków mieszkalnych lub garaży - 50 % opłaty o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy powołanej w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »