| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Świerklaniec; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 5 sierpnia 2011r.

do Porozumienia nr 119/KT/2010 z dnia 30 września 2010 r

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Świerklaniec , z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 3 reprezentowaną przez Wójta Kazimierza Flakusa.

§ 1.

Na podstwie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 oraz § 9 Porozumienia nr 119/KT/2010 z dnia 30.09.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 29.10.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 6 na następujące: "Termin zakończenia realizacji zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 30 listopada 2011 r.",

2. § 2 pkt. 1 na następujące: "Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 61.193 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewiędziesiąt trzy złote) i obejmuje: koszt opracowania kompletnego projektu budowlanego i koszt przygotowania geodezyjnego inwestycji.",

3. § 2 pkt. 2 na następujące: "Gmina Świerklaniec uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 25 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 15.298 zł. ",

4. § 2 pkt. 3 na następujące: "Gmina Świerklaniec posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 15.298 zł.",

5. § 2 pkt. 4 na następujące: "Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 75 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 45.895 zł.",

6. § 2 pkt. 5 na następujące: "Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 45.895 zł.",

7. § 8 pkt. 1 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r.".

§ 2.

Strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

WÓJT


Kazimierz Flakus

Załącznik do aneksu nr 2 do porozumienia nr 119/KT/2010 z 30.09.2010 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "PROJEKT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA ODCINKU DW 911 W MIEJSCOWOŚCI ORZECH"

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Przewidywany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:

Województwo

+

Gmina

+

2

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

+

3

Przygotowanie SIWZ

+

4

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

+

5

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

+

6

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

- Gmina

Listopad 2011 r.

7

Przekazanie środków finansowych

- Województwo

Nie później niż do grudnia 2011 r.

8

Decyzja pozwolenia na budowę/ zezwoleniana realizację inwestycji drogowej/ zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych

- Gmina

2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »