| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/78/2011 Rady Gminy Rajcza

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie stawek opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.15 ust.1 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz.613 z późn.zm.) oraz Regulaminu targowiska w Rajczy zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/142/2000 Rady Gminy Rajcza z dnia 8 października 2000r., Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Opłatę targową pobiera się od:

- osób fizycznych,

- osób prawnych,

- jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

2. Opłatę targową pobiera się we wszystkich miejscach, w których prowadzony jest handel, w szczególności: z ręki, kosza, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych a także środków transportowych i części do środków transportowych na terenie gminy Rajcza.

§ 2.

Ustala się nastepujące stawki opłaty targowej:

1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, itp. od indywidualnych producentów sprzedających wyroby własnej produkcji (sery, masło, jaja, warzywa) oraz runo leśne w wysokości 7,- zł od jednej osoby,

2) przy sprzedaży z wozu konnego w wysokości 7,-zł od jednego wozu,

3) przy sprzedaży z samochodów:

a) osobowych - 16,-zł,

b) dostawczych - 21,-zł,

c) ciężarowych oraz przyczep, naczep w wysokości 26,-zł

4) przy sprzedaży ze stoiska, bez względu na rodzaj towaru przeznaczonego do sprzedaży:

a) w części niezadaszonej targowiska - 16,-zł,

b) w części zadaszonej targowiska - 22,-zł.

§ 3.

Opłatę targową pobiera się niezależnie od przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi swiadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 4.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą rozpoczęcia handlu. Opłatę uiszcza się u inkasenta.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 6.

Traci moc uchwała Rady Gminy Rajcza Nr LX/347/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2011 roku.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z moca obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

Przewodnicząca Rady


Honorata Szatanik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Regulski

analityk DM TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »