| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r.Nr 95, poz.613 z późn.zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P.z 2011r. Nr 95, poz.961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. z 2011r. Nr 95 , poz.962 ) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1. Wprowadzić z dniem 1 stycznia 2012 roku wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/200/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2011.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2012.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik do Uchwały Nr XII/59/2011
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 28 listopada 2011 r.

Z E S T A W I E N I E rocznych stawek podatku od środków transportowych.

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton

Powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

Powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton

Samochody wyprodukowane po 1995 roku

588 zł

904 zł

1.048 zł

Samochody wyprodukowane w 1995 roku i wcześniej

602 zł

968 zł

1.084 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita w tonach .

Nie mniej niż:

Mniej niż:

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

15

1.162 zł

1.288 zł

15

1.418 zł

1.570 zł

3 osie

12

19

1.162 zł

1.548 zł

19

23

1.548 zł

1.806 zł

23

1.936 zł

2.064 zł

4 osie i więcej

12

27

1.806 zł

2.324 zł

27

29

2.064 zł

2.452 zł

29

2.192 zł

2.964 zł

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane w 1995 roku i wcześniej

Ciągniki wyprodukowane po 1995 roku

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie

1.290 zł

1.030 zł

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.674 zł

1.418 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita w tonach .

Nie mniej niż:

Mniej niż:

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

25

1.288 zł

1.418 zł

25

31

1.548 zł

1.674 zł

31

1.740 zł

2.300 zł

3 osie i więcej

12

40

1.506 zł

2.080 zł

40

2.080 zł

2.970 zł

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 128 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach .

Nie mniej niż:

Mniej niż:

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

12

25

514 zł

774 zł

25

774 zł

1.030 zł

2 osie

12

23

470 zł

482 zł

23

28

646 zł

774 zł

28

33

1.030 zł

1.084 zł

33

38

1.288 zł

1.562 zł

38

1.418 zł

2.164 zł

3 osie i więcej

12

38

1.162 zł

1.288 zł

38

1.208 zł

1.548 zł

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Wyprodukowanych po 1995 roku

1.030 zł

1.394 zł

Wyprodukowanych w 1995 roku i wcześniej

1.094 zł

1.448 zł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »