| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r.Nr 95, poz.613 z późn.zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P.z 2011r. Nr 95, poz.961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. z 2011r. Nr 95 , poz.962 ) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1. Wprowadzić z dniem 1 stycznia 2012 roku wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/200/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2011.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2012.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik do Uchwały Nr XII/59/2011
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 28 listopada 2011 r.

Z E S T A W I E N I E rocznych stawek podatku od środków transportowych.

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton

Powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

Powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton

Samochody wyprodukowane po 1995 roku

588 zł

904 zł

1.048 zł

Samochody wyprodukowane w 1995 roku i wcześniej

602 zł

968 zł

1.084 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita w tonach .

Nie mniej niż:

Mniej niż:

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

15

1.162 zł

1.288 zł

15

1.418 zł

1.570 zł

3 osie

12

19

1.162 zł

1.548 zł

19

23

1.548 zł

1.806 zł

23

1.936 zł

2.064 zł

4 osie i więcej

12

27

1.806 zł

2.324 zł

27

29

2.064 zł

2.452 zł

29

2.192 zł

2.964 zł

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane w 1995 roku i wcześniej

Ciągniki wyprodukowane po 1995 roku

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie

1.290 zł

1.030 zł

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.674 zł

1.418 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita w tonach .

Nie mniej niż:

Mniej niż:

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

25

1.288 zł

1.418 zł

25

31

1.548 zł

1.674 zł

31

1.740 zł

2.300 zł

3 osie i więcej

12

40

1.506 zł

2.080 zł

40

2.080 zł

2.970 zł

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 128 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach .

Nie mniej niż:

Mniej niż:

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

12

25

514 zł

774 zł

25

774 zł

1.030 zł

2 osie

12

23

470 zł

482 zł

23

28

646 zł

774 zł

28

33

1.030 zł

1.084 zł

33

38

1.288 zł

1.562 zł

38

1.418 zł

2.164 zł

3 osie i więcej

12

38

1.162 zł

1.288 zł

38

1.208 zł

1.548 zł

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Wyprodukowanych po 1995 roku

1.030 zł

1.394 zł

Wyprodukowanych w 1995 roku i wcześniej

1.094 zł

1.448 zł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »