| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/220/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.10 w związku z art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613, z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala :

§ 1. Ustalić roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta Tarnowskie Góry:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5t do 5,5 t włącznie - 718,00 zł ,

- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1 196,00 zł ,

- powyżej 9 t - 1 436,00 zł ,

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Oś jezdna/osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

dwie osie

12

1 316,00 zł

1 556,00 zł

trzy osie

12

1 675,00 zł

1 916,00 zł

cztery osie i więcej

12

29

2 634,00 zł

2 634,00 zł

29

2 634,00 zł

2 838,00 zł

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 t i poniżej 12 t - 1 676,00 zł ,

b) równej lub wyższej niż 12 t:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciagnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/

Oś jezdna/osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

dwie osie

12

31

2 010,00 zł

2 010,00 zł

31

2 010,00 zł

2 190,00 zł

trzy osie i więcej

12

40

2 010,00 zł

2 154,00 zł

40

2 644,00 zł

2 838,00 zł

3. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 t i poniżej 12 t - 990,00 zł ,

b) równą lub wyższą niż 12 t:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy /w tonach/

Oś jezdna/osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

jedna oś

12

718,00 zł

718,00 zł

dwie osie

12

38

1 676,00 zł

1 676,00 zł

38

2 034,00 zł

2 034,00 zł

trzy osie i więcej

12

38

1 676,00 zł

1 676,00 zł

38

1 794,00 zł

1 794,00 zł

4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniejszej niż 30 miejsc - 1 196,00 zł ,

- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 036,00 zł .

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/164/2007r. z dnia 28 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2007r. Nr 210 poz. 4507).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kowolik


[1]) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »