| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/167/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)

Rada Gminy Rudziniec uchwala:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od jednego środka transportowego na terenie gminy Rudziniec na 2012 rok.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 726,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.251,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.515,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne(w złotych )

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

(w złotych)

Dwie osie

1.151,00

1.637,00

Trzy osie

1.374,00

2.063,00

Cztery osie

nie mniej niż

mniej niż

12 ton

29 ton

1.677,00

2.395,00

29 ton

2.252,00

2.922,00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- powyżej 3,5 ton a poniżej 12 ton 1.786,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowitazespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne(w złotych )

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

(w złotych)

Dwie osie

nie mniej niż

mniej niż

12 ton

31 ton

1.677,00

2.189,00

31 ton

1.849,00

2.258,00

Trzy osie

nie mniej niż

mniej niż

12 ton

40 ton

2.119,00

2.258,00

40 ton

2.342,00

2.922,00

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 768,00 zł

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowitazespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne(w złotych )

Inne systemy zawieszeniaosi jezdnych

(w złotych)

Jedna oś

524,00

735,00

Dwie osie

nie mniej niż

mniej niż

12 ton

36 ton

1.321,00

1.786,00

36 ton

1.557,00

2.224,00

Trzy osie

1.234,00

1.676,00

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.320,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.112,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL VIII/673/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »