| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 91/2011 Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Goleszów opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 a i art. 19 pkt 1 lit.f) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95 z 2010 r., poz. 613 z późn.zm) po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Goleszów

p o s t a n a w i a:

§ 1. Wprowadzić na terenie Gminy Goleszów opłatę od posiadania psów określając zasady jej ustalania, poboru i terminy płatności.

§ 2. 1. Opłatę roczną od posiadania psów ustalić w wysokości 30,00 (trzydzieści) złotych od pierwszego psa i 35,00 (trzydzieści pięć) złotych od każdego następnego.

2. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo bez wezwania organu w terminie do dnia 30 czerwca za dany rok kalendarzowy w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy.

3. Opłata w połowie stawki określonej w § 2 ust. 1 uchwały, w przypadku wejścia w posiadanie psa (psów) po dniu 30 czerwca roku podatkowego jest płatna bez wezwania w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w terminie 14 dni od daty tego zdarzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Goleszów nr XIII/81/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Orawiec

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »