| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12.096.2011 Rady Gminy Panki

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci, opłaty targowej, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8,art. 40 ust.1, art. 41 ust.1,art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) w związku z art. 5, art.7 ust.3, art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych   (MP Nr 95, poz.961)

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach

1. Od  gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65 zł od 1m 2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności       pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0.13 zł od 1 m 2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych 0,48 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub                                    ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,77 zł od1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym       materiałem siewnym 10,24 zł  od 1m 2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności            leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł  od 1m 2 powierzchni użytkowej ,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalność pożytku publicznego        przez organizacje pożytku publicznego 4,15 zł  od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli  2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia      1991 roku o podatku i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1. Grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części zajętych na               prowadzenie działalności gospodarczej,

2. Grunty, budynki i budowle na których prowadzona jest gospodarka ściekami.

§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości:

1. Handel z ręki, kosza                                                    6,00 zł.

2. Handel z samochodu osobowego                             10,00 zł.

3. Handel z samochodu osobowego z przyczepą        15,00 zł.

4. Handel z samochodu dostawczego                           15,00 zł.

5. Handel z samochodu ciężarowego                            20,00 zł.

§ 4. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze inkasa.  Na inkasenta wyznacza się pracownika Urzędu Gminy Panią Danutę Włodarską.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sklepy KOMFORT S.A.

Sklepy KOMFORT S.A. to największa w Polsce sieć specjalizująca się w sprzedaży pokryć podłogowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »