| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XII.76.2011 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm. oraz art. 72 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. uchwala się, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVI/744/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania, w ramach pomocy zdrowotnej, nauczycielom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak

Załącznik do Uchwały Nr 0007.XII.76.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały - regulamin godpodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyża

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »