| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy Poraj na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.89, art 211, art.212, art. 214,art. 215, art. 217,art.218,art.220, art.221, art. 222, art.235,art. 236, art.237, art.239, art.258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 31.002.189,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 30.637.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do Uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w pkt 1 przeznacza się na :

1) wydatki majątkowe w kwocie 5.854.585,00 zł- załącznik Nr 7 do Uchwały.

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.945.700,00 zł.

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w kwocie 2.653.834,00 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały.

4) dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 337.421,00 zł -załącznik Nr 4 do Uchwały.

5) wydatki na realizację wydatków bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł - załącznik Nr 5.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 364.489,00 zł z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 364.489,00 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

- na spłatę zaciągniętej pożyczki i kredytu określonej w załączniku Nr 9- do kwoty 764.489,00 zł

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 1.000.000,00 zł

- ustala się maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym do 1.000.000,00 zł

§ 6. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie 242.900,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 57.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 7. Ustala się rozchody na spłatę kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 764.489,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 150.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 10. Ustala się przychody w budżecie w kwocie 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przesunięć między działami,

2) lokowania wolnych środków finansowych na rachunek lokat terminowych,

3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

4) przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych,

5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2012 do wysokości 100.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »