| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 172/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „h" , art. 40 ust.2, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593) Rada Gminy w Koszęcinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się brzmienie § 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie na następujące:

GOPS działa w oparciu o następujące przepisy:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.),

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64.poz.593),

- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 14 z 2003 r., poz. 2255 z póz. zm.),

- Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 71 poz. 734),

- Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.).

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74)

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 210, poz. 2135)

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- Uchwały Nr 56/XII/90 Gminnej Rady Narodowej w Koszęcinie z dnia 11.04.1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie,

- Uchwały Nr 529/LVI/2010 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 21 września 2010r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- Uchwał Rady Gminy podejmowanych w zakresie pomocy społecznej,

- Innych aktów prawnych mających zastosowanie przy realizacji zadań GOPS niniejszego Statutu.

§ 2. Zmienia się brzmienie § 4 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie na następujące:

Rozdział II.

Zakres działalności:

Do zadań GOPS należy w szczególności:

- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawach o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o dodatkach mieszkaniowych, o pieczy zastępczej oraz systemie oświaty,

- Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

- Projektowanie budżetu dla potrzeb pomocy społecznej w gminie.

- Zapewnienie warunków realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 3. Zmienia się brzmienie § 6 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie poprzez dopisanie w punkcie a) zadania własne Gminy, do których należą, podpunktu:

- Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

§ 4. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »