| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/97/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz opłaty za psa, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz ustala, co następuje:

§ 1.

1) Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej oraz opłaty za psa z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz w drodze inkasa.

2) Inkasentami podatków określonych w ust. 1 będą:

- w sołectwie Radziechowy - Pani Janina Tlałka zamieszkała w Radziechowach,

- w sołectwie Przybędza - Pani Maria Górna zamieszkała w Przybędzy,

- w sołectwie Wieprz - Pani Maria Hulak zamieszkała w Wieprzu,

- w sołectwie Brzuśnik - Pani Cecylia Kupczak zamieszkała w Brzuśniku,

- w sołectwie Bystra - Pani Irena Rodak zamieszkała w Bystrej,

- w sołectwie Juszczyna - Pan Mieczysław Sygut zamieszkały w Juszczynie.

§ 2.

Ustala się wynagrodzenie od zainkasowanej kwoty dla inkasentów w wysokości:

- 9% w sołectwach: Radziechowy i Wieprz

- 10% w sołectwach: Bystra, Brzuśnik i Przybędza

- 11% w sołectwie Juszczyna

oraz 11 % dla wszystkich inkasentów od wyegzekwowanych podatków zaległych.

§ 3.

Inkasenci, o których mowa w § 1 ust. 2 zobowiązani są rozliczać się z zainkasowanych kwot niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zainkasowania kwot, wpłacając je w kasie Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Radziechowy - Wieprz Nr XIV/76/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz opłaty za psa, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »