| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Toszek na lata 2012 - 2016

Na podstawie art. 21 ust 1   pkt. 1   i ust 2   ustawy z   21 czerwca 2001 roku o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z   2005r. Nr.31 poz. 266 ze zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) po  przeprowadzonej  konsultacji   Rada Miejska w   Toszku  

uchwala co następuje:  

§   1.  

Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2012- 2016   stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toszek obejmuje:  

1.   Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego;  

2.   Analizę potrzeb oraz plan remontów i   modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i   lokali;  

3.   Planowaną sprzedaż lokali w   kolejnych latach;  

4.   Zasady polityki czynszowej;  

5.   Sposób i   zasady zarządzania lokalami i   budynkami wchodzącymi w   skład mieszkaniowego zasobu gminy;  

6.   Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej;  

7.   Wysokość wydatków na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze    współwłaścicieli;  

8.   Opis innych działań mających na celu poprawę gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.  

§   4.  

Traci moc uchwała Nr XXIV/294/2009 Rady Miejskiej w   Toszku z   dnia 10 marca 2009 r. w   sprawie uchwalenia  Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2009 - 2013.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w     Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Toszku  


Ireneusz   Kokoszka

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/188/2012
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »