| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 18 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świętochłowice

Na podstawie art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach uchwala, co następuje :  

§   1.   Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świętochłowice z   siedzibami i   strukturami organizacyjnymi jak następuje :  

1.   Gimnazjum Nr 1   w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1  
41-600 Świętochłowice  
ul. Licealna 1  

2.   Gimnazjum Nr 2   w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  
41-608 Świętochłowice  
ul. Sudecka 5  

3.   Gimnazjum Nr 3   w Zespole Szkół i   Pracy Pozaszkolnej  
41-605 Świętochłowice  
ul. dr A.Bukowego 23  

4.   Gimnazjum Nr 5   im. Marii Dulcissimy Hoffmann  
41-603 Świętochłowice  
ul. Wojska Polskiego 75  

§   2.   Granice obwodów publicznych gimnazjów wymienionych w   § 1   zamieszczone są w   odrębnej uchwale Rady Miejskiej w   Świętochłowicach.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr VI/67/99 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 10 marca 1999r. w   sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świętochłowice.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »