| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 219/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: zmiany Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich nadanego uchwałą nr 150/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. poz. 286), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1

Dokonać w Statucie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, stanowiącym załącznik do uchwały nr 150/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011 r. następujących zmian:

1. Zmienia się § 3 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„Podmiotem tworzącym Szpital Miejski jest Miasto Siemianowice Śląskie.”

2. Zmienia się § 7 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykaz przedsiębiorstw Szpitala Miejskiego, a także jego jednostek i komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala określa Dyrektor w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala”.

3. Zmienia się § 25 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa podlega:

1. Szpital, w skład którego wchodzą oddziały szpitalne i inne komórki organizacyjne:

a) oddział chorób wewnętrznych I

b) oddział chorób wewnętrznych II

c) oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej

d) oddział chirurgiczny ogólny

e) oddział ginekologiczno - położniczy

f) oddział neonatologiczny

g) oddział anestezjologii i intensywnej terapii

h) oddział rehabilitacji narządu ruchu

i) centralna izba przyjęć

j) izba przyjęć ginekologiczno-położnicza

k) blok operacyjny

l) blok porodowy

ł) apteka

m) centralna sterylizatornia

n) prosektorium

2. Ambulatorium, a w jego ramach:

2.1. Kierownik Przychodni Specjalistycznej, który nadzoruje pracę Przychodni Specjalistycznej, w skład której wchodzą:

a) poradnia chirurgii ogólnej

b) poradnia profilaktyki chorób piersi

c) poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

d) poradnia ginekologiczna

e) poradnia otolaryngologiczna

f) poradnia urologiczna

g) poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci

h) poradnia wad postawy

i) poradnia onkologiczna

j) poradnia leczenia bólu

k) poradnia rehabilitacyjna

l) poradnia endokrynologiczna

ł) gabinet diagnostyczno-zabiegowy

m) szkoła rodzenia

2.2. Zakład Rehabilitacji Leczniczej

a) dział fizjoterapii

b) dział masażu leczniczego

2.3. Zakład Diagnostyki Medycznej, w skład którego wchodzą:

a) pracownia RTG

b) pracownia USG

c) pracownia serologiczna

3. Przełożona Pielęgniarek, której podlegają:

a) pielęgniarki oddziałowe

b) dietetyczki”

4. Zmienia się § 36 pkt. 4 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„Organem sprawującym nadzór nad działalnością Szpitala, w imieniu Miasta Siemianowic Śląskich, jest Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich.”

5. Uchyla się załącznik nr 1 do Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich i wprowadza nowy, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Uchyla się załącznik nr 2 do Statutu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

Załącznik do Uchwały Nr 219/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. do Uchwały Nr 219 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »