| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.173.2012 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8   i art. 18 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591   z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), po zaopiniowaniu przez właściwe statutowe władze związków zawodowych,  

na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Ruda Śląska  

uchwala:  

§   1.   1.   Ustala się plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska.  

2.   Plan sieci publicznych szkół podstawowych wraz z   ich obwodami stanowi załącznik do uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr 80/VII/99 Rady Miejskiej w   Rudzie Śląskiej z   dnia 15.03.1999 r. w   sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Józef   Osmenda

 


Załącznik do Uchwały Nr PR.0007.173.2012    
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA    
z dnia 26 czerwca 2012 r.  
 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych przez Miasto Ruda Śląska oraz granice ich obwodów  

 

Lp  

Nazwa i   adres publicznej szkoły podstawowej  

Ulice lub ich części  
wchodzące w   skład obwodu publicznej szkoły podstawowej  

1  

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Tadeusza Kościuszki  
w Rudzie Śląskiej  

ul. gen. Hallera 12  
41-709 Ruda Śląska  

Chorzowska, Czarnoleśna nr nieparzyste od nr 1   do nr 37 oraz nr parzyste od nr 2   do nr 10, Konstantego Damrota, Dobrej Nadziei, Jana Furgoła, Grochowska, Gwardii Ludowej od nr 1   do nr 23, gen. Hallera, Hutnicza, Kolejowa, Kolista, Konstytucji, Tadeusza Kościuszki, Ignacego Krasickiego, Lisia, Józefa Lompy, Łączna, Jadwigi Markowej, Mieszka I, Piotra Niedurnego, Objazdowa, Ofiar Katynia, Otylii, Parkowa, Plac Jana Pawła II, Planty Kowalskiego, Podgórze, Pokoju, Ratowników, Jana Smolenia, Spółdzielcza, Szarotek, ks. Jana Szymały, Wojska Polskiego, Żelazna  
 

2  

Szkoła Podstawowa Nr 2  
im. Jana Wyplera  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Gwarecka 2  
41-705 Ruda Śląska  
 

Brygadzistów od nr 11 do końca, Górnośląska od nr 15 do końca, Józefa Grzegorzka, Gwarecka, Kombajnistów, Kopalniana od nr 11 do końca, Wojciecha Korfantego od nr 19 do końca, Pawła Poloczka, Wincentego Pośpiecha, Harcmistrza Józefa Pukowca, Emila Szramka, Sztolniowa, Sztygarska od nr 11 do końca, Szybowa, Franciszka Wilka, Alfonsa Zgrzebnioka  
 

3  

Szkoła Podstawowa Nr 3  
im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Cypriana Norwida 10  
41-700 Ruda Śląska  
 

Joachima Achtelika, Ballestremów, Bankowa, Wiktora Bujoczka, Bartosza Głowackiego, Wincentego Janasa, Jana Kilińskiego,  Marii Konopnickiej, Kościelna, Juliusza Ligonia, Macieja, Magazynowa, Jana Matejki, Karola Miarki, Adama Mickiewicza, Andrzeja Mielęckiego, Czesława Miłosza, Gustawa Morcinka, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Norwida, Orzegowska od nr 1   do nr 34, Piastowska nr nieparzyste od nr 1   do nr 19,  Plac Chopina, Powstańców, Promienna, Antoniego Sieronia, Emenuela Smołki, Stanisława, Starowiejska, Stanisława Staszica, Szyb Bartosza, Szyb Powietrzny, Wandy, Wesoła, Henryka Wieniawskiego, Wincentego, Wolności nr nieparzyste od nr 1   do nr 35 oraz nr parzyste od nr 2   do nr 28, Feliksa Wyleżoła, Władysława Żeleńskiego  
 

4  

Szkoła Podstawowa Nr 4  
im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Lwa Tołstoja 1  
41-709 Ruda Śląska  
 

Bukowa, Karola Bytomskiego, Czarnoleśna nr nieparzyste  
od nr 39 do końca oraz nr parzyste od nr 12 do końca, Jana Stefana Dworaka, Kazimierza, 1   Maja nr nieparzyste od nr  322 do końca, Lwa Tołstoja  

5  

Zespół Szkół Nr 1  
w Rudzie Śląskiej  
Szkoła Podstawowa Nr 5  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Piotra Niedurnego 125  
41-708 Ruda Śląska  

Asfaltowa, Dworcowa, Gwardii Ludowej od nr 24 do końca, Kokotek, Nowobytomska, Pawła, Plac Szkolny, Przedtorze, Rudzka, Stalowa, Jana Styczyńskiego, Józefa Szafranka, Szyb Barbary, Węglowa, Zabrzańska od nr 1   do nr 30  


 

6  

Szkoła Podstawowa Nr 6  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Rudzie Śląskiej  


ul. Bytomska 8  
41-704 Ruda Śląska  
 

Akacjowa, Stefana Banacha, Bytomska od nr 1   do nr 7, Konstantego Ciołkowskiego, Czereśniowa, Witolda Doroszewskiego, Walentego Fojkisa, Jurija Gagarina, Jesionowa, Konstantego Latki, Leszczynowa, Młyn Szombierski, Olchowa, Owocowa, Ludwika Piechy, Podlas od nr 20 do końca, Eugeniusza Romera, Wacława Sierpińskiego, Mariana Smoluchowskiego, Antoniego Tiałowskiego, Jana Waniora, Władysława Wołkowa, Antoniego Zielińskiego, Jerzego Ziętka  
 

7  

Szkoła Podstawowa Nr 7  
im. Adama Mickiewicza  
w Rudzie Śląskiej  

ul. 1   Maja 173  
41-710 Ruda Śląska  
 

Bielszowicka nr nieparzyste od nr 1   do nr 47 oraz nr parzyste od nr 2   do nr 50, Brata Alberta, Dębowa, Karola Gabora, Jana Gwiżdża, Jaskółcza, Wawrzyna Kałusa, Kąpielowa, Kolonia Zwycięstwa, Mikołaja Kopernika, Krótka, Leona Kruczkowskiego, Licealna, Hansa Liebherra, Ludowa, Ryszarda Magdziorza, 1-Maja nr nieparzyste od nr 133 do nr 257 oraz nr parzyste od nr 120 do nr 254, Mostowa, Nowa, Antoniego Nowary nr nieparzyste od nr 13 do końca oraz nr parzyste od nr 2   do końca, Teodora Nowoka, Nowy Świat, Olimpijska, Piaskowa, Wincentego Pola, Polna, Poprzeczna, Radosna, Spokojna, Strażacka, Fryderyka Szopena, Szyb Aliny, Wiejska, Wodna, Wrzosowa, Wyzwolenia nr nieparzyste od nr 153 do końca oraz nr parzyste od nr 150 do końca, Żwirki i   Wigury  
 

8  

Szkoła Podstawowa Nr 8  
im. Jana Kawalca  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Główna 1  
41-710 Ruda Śląska  
 

Piotra Czajkowskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Działkowców, Józefa Elsnera, Grzegorza Fitelberga, Alojzego Jankowskiego, Jarzębinowa, Fryderyka Joliot-Curie, Zygmunta Krasińskiego, Pawła Kubiny, Kupiecka, 1-Maja nr nieparzyste od nr 259 do nr 321 oraz nr parzyste od nr 256 do nr 320, Juliana Ursyna Niemcewicza, Osiedlowa, Ignacego Paderewskiego od nr 1   do nr 6, Pocztowa, Henryka Sienkiewicza, ks. P. Ściegiennego, Targowa, Teatralna, Juliana Tuwima, Wąska, Pelagii Zdziebkowskiej  
 

9  

Szkoła Podstawowa Nr 13  
im. Alfreda Szklarskiego  
w Rudzie Śląskiej  

ul. ks. Józefa Niedzieli 61  
41-711 Ruda Śląska  
 

Admiralska, Basenowa, gen. Bema, Bielszowicka nr nieparzyste od nr 49 do końca oraz nr parzyste od nr 52 do końca, Arki Bożka, Władysława Broniewskiego, Budowlanych, Maksymiliana Chroboka, Cicha, Dolna, Wojciecha Drzymały, Fińska, Gęsia, Górna, Artura Grottgera, Husarska, Jakuba Jasińskiego, Jasna, Jaworowa, Jedności, Jodłowa, dr. Jordana, Jana Kasprowicza, Kingi, Edmunda Kokota od nr 111 do końca, Komuny Paryskiej, Albina Kowaczka, Krzywa, Kwiatowa, Joachima Lelewela, Władysława Łokietka, Ludwika Mierosławskiego, Mokra, Na Piaski, Gabriela Narutowicza, ks. Józefa Niedzieli, Noblistów Śląskich, Obrońców Pokoju, Ogrodnicza, Pawłowska, PCK, Piernikarczyka, Pionierów, Pogodna, Poligonowa, Powstańców Śląskich, Poznańska, Równoległa, Rycerska, Słoneczna, Sportowców, Szkolna, Karola Szymanowskiego, Ernesta Twaruszki, Ułańska, Ustronna, Węzłowa, Wierzbowa, Wiosenna, Walerego Wróblewskiego, Wspólna, Wypoczynkowa, Zajęcza, Zielona  
 

10  

Szkoła Podstawowa Nr 14  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Główna 40  
41-711 Ruda Śląska  
 

Cynkowa, Gliniana, Główna, Mieczysława Karłowicza, Adolfa Kempnego, Edmunda Kokota od nr 1   do nr 110, Oskara Kolberga, Wojciecha Kossaka, Stanisława Kunickiego,  Witolda Maliszewskiego, Nad Dołami, Zygmunta Noskowskiego, Michała Ogińskiego, Ignacego Paderewskiego od nr 7   do końca, Partyzantów, Pasieczna, Ludomira Różyckiego, Juliusza Słowackiego, Tadeusza Sygietyńskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Szpitalna, Karola Wideckiego, Wysoka  
 

11  

Szkoła Podstawowa - Sportowa Nr 15 z   Klasami Integracyjnymi  
im. Polskich Olimpijczyków  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Energetyków 15  
41-706 Ruda Śląska  
 

Borowa, Cisowa, Energetyków, Grabowa, Graniczna, Kosynierów, Krucza, Leśna, Lipowa, 1-Maja nr nieparzyste od nr 1   do nr 29 oraz nr parzyste od nr 2   do nr 26, Międzyblokowa, Miodowa, Modrzewiowa, Morska, Olszynowa, Piękna, Racławicka, Piotra Skargi nr nieparzyste od nr 15 do końca oraz nr parzyste od nr 26 do końca, Solidarności, Śmiłowicka, Świerkowa, Wilcza, Ludwika Zamenhofa  
 

12  

Szkoła Podstawowa Nr 16  
im. Janusza Korczaka  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Kukułcza 4  
41-710 Ruda Śląska  
 

Bocianów, Jana Długosza, Drozdów, Gilów, Gołębi, Górnośląska od nr 1   do nr 14, Kanarków, Katowicka od nr 1   do nr 75, Janusza Korczaka, Aleksandra Kowalskiego-Olka, Kukułcza, Lecha, Antoniego Nowary nr nieparzyste od nr 1   do nr 11, Obrońców Westerplatte, Odrodzenia, Okopowa, Tadeusza Rejtana, Władysława Reymonta, Robotnicza, dr Józefa Rostka, Sikorek, Skowronków, Słowików, Pawła Stalmacha, Szpaków, Szyb Andrzeja, Topolowa, Związku Młodzieży Polskiej  
 

13  

Szkoła Podstawowa Nr 18  
im. ks. Konstantego Damrota  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Ignacego Łukasiewicza 7  
41-707 Ruda Śląska  
 

Aleja Dworcowa, Bałtycka, Stefana Batorego, ks. Stanisława Bisty, Norberta Bończyka, Borowików, Bratnia, Brynowska, Brzozowa, Cegielniana, Ciasna, Cyprysowa, Długa, Do Dworca, Dożynkowa, Drobna, Jana Dzierżonia, Gaikowa, Gajowa, Gościnna, Grobla Kolejowa, Jana, Kalinowa, Kamienna, Karolinki, Kłosowa, Krakusa, Księżycowa,  Łowiecka, Ignacego Łukasiewicza, Łukowa, Maślaków, Mazowiecka, Młodzieżowa, Oddziałów Młodzieży Powstańczej, Opolska, Oświęcimska nr nieparzyste od nr 1   do nr 145 oraz nr parzyste od nr 2   do nr 136, Józefa Piłsudskiego nr nieparzyste, Poranna, Przemysłowa, Radoszowska, Rydzów, Solna, Strzelecka, Średnia, Tęczowa, Warsztatowa, Wschodnia, Ziemska, Żurawia  
 

14  

Szkoła Podstawowa Nr 20  
im. Marii Konopnickiej  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Wyzwolenia 11  
41-707 Ruda Śląska  
 

Chmielna, Do Gródka, Grzybowa, Handlowa, Huculska, Jabłoniowa, Jacka, Jagodowa, Kaszubska, Jana Kochanowskiego, Kochłowicka od nr 72 do końca, Krakowska, Krańcowa, Łąkowa, Malinowa, Mrówcza, Nasypowa, Ondraszka, Opłotki, Oświęcimska nr nieparzyste od nr 147 do końca oraz nr parzyste od nr 138 do końca, Józefa Piłsudskiego nr parzyste, Pomorska, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Stefana Rogozińskiego, Rybna, Rzeczna, Sadowa, Siewna, Leopolda Staffa, Sudecka, Szyb Artura, Tatrzańska, ks. Ludwika Tunkla od nr 1   do nr 23, Warmińska, Weteranów, Wirecka, Wrocławska, Wyzwolenia nr nieparzyste od nr 1   do nr 151 oraz nr parzyste od nr 2   do nr 148 oraz, Roberta Żymły  
 

15  

Szkoła Podstawowa Nr 21  
im. Biskupa Wilhelma Pluty  
w Rudzie Śląskiej  

ul. ks. Ludwika Tunkla 125  
41-707 Ruda Śląska  
 

Barbary, Brygadzistów od nr 1   do nr 10, Józefa Chełmońskiego, Dojazdowa, Xawerego Dunikowskiego, Władysława Jagiełły, Józefa, Kasztanowa, Klonowa, Kopalniana od nr 1   do nr 10, Wojciecha Korfantego od nr 1   do nr 18 Jacka Malczewskiego, Stanisława Moniuszki, Strumykowa, Sztygarska od nr 1   do nr 10, Śląska, Świętochłowicka, ks. Ludwika Tunkla od nr 24 do końca, Stanisława Turskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zjednoczenia  
 

16  

Szkoła Podstawowa Nr 23  
im. Jana Brzechwy  
w Rudzie Śląskiej  

ul. 11 Listopada 15  
41-705 Ruda Śląska  
 

Boczna, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Jagiellońska, Katowicka od nr 76 do końca, Kręta, 11 Listopada, Okrężna, Plebiscytowa, ks. Augustyna Potyki, Józefa Pordzika, Prosta, Józefa Rymera, Ryszarda Siekiela, Wita Stwosza, Wilhelma Szewczyka, Zgody  

17  

Szkoła Podstawowa Nr 24  
im. Powstańców Śląskich  
w Rudzie Śląskiej  

ul. ks. Pawła Lexa 3  
41-706 Ruda Śląska  
 

Armii Krajowej, Beskidzka, Kazimierza Brodzińskiego, Jana Brzechwy, Chłopska, Czwartaków, Dziewanny, Konstantego I. Gałczyńskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Grodzka, Halembska, Harcerska, Hubalczyków, Nikodema Jaronia, Jastrzębia, Junaków, Jutrzenki, Kłodnicka od nr 60 do końca, Jerzego Kukuczki, Kurpiowska, Kuźników, ks. Pawła Lexa, Lubuska, Łowicka, Łużycka, 1-Maja nr nieparzyste od nr 31 do nr 131 oraz nr parzyste od nr 28 do nr 118, Makoszowska, Kornela Makuszyńskiego, Floriana Marciniaka, Marzanny, Mazurska, Miedziana, Młyńska, Orla, Alberta Pakuły, Pancernych, Jana Parandowskiego, Piwna, Podlaska, Przyjaźni, Rolnicza, Rybnicka, Sejmu Śląskiego, Skośna, Sobótki, Sokolska, Spiżowa, Srebrna, Staropolska, Strzelców Bytomskich, Jadwigi Śląskiej Świętojańska, Złota, Żeliwna  
 

18  

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2  
w Rudzie Śląskiej  
Szkoła Podstawowa Nr 25  
im. Juliusza Słowackiego  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Ignacego Kaczmarka 9  
41-706 Ruda Śląska  
 

Adama Asnyka, Bagienna, Burszki, Marii Dąbrowskiej, Ignacego Kaczmarka, Kłodnicka od nr 1   do nr 59, Kochłowicka od nr 1   do nr 71, Marii Kuncewiczowej, Ligocka, Łanowa, Makowa, Mikołowska, Miła, Nowowiejska, Odrzańska, Elizy Orzeszkowej, Panewnicka, Józefa Poniatowskiego, Haliny Poświatowskiej, Ptasia, Kazimierza Pułaskiego, Marii Rodziewiczówny, Brunona Schulza, Piotra Skargi nr nieparzyste od nr 1   do nr 13 oraz nr parzyste od nr 2   do nr 24, Sosnowa, Studzienna, Wawrzyńca Szczudlaka, Romualda Traugutta, Wiśniowa, Wyżynna, Zacisze, Gabrieli Zapolskiej, Żytnia  
 

19  

Szkoła Podstawowa Nr 30  
im. Karola Miarki  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Chryzantem 10  
41-700 Ruda Śląska  
 

Astrów, Wiktora Brańskiego, Bratków, Bzów, Chabrów, Chryzantem, Fiołków, Jaśminów, Konwalii, Krokusów, Klary, Magnolii, 1-Maja nr 364 do końca, Narcyzów, Noworudzka,  Porębska, Raciborska, Różana, Sasanek, Słowiańska, Storczyków, Szyb Mikołaj, Szyb Walenty, Tulipanów, Wawelska, Wolności nr nieparzyste od nr 37 do końca oraz nr parzyste od nr 30 do końca, Zabrzańska od nr 31 do końca  
 

20  

Szkoła Podstawowa Nr 36  
im. Juliusza Słowackiego  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Bytomska 45  
41-704 Ruda Śląska  
 

Bobrecka, Wojciecha Bogusławskiego, Bytomska od nr 8   do końca, Witolda Czapli, Gliwicka, Grunwaldzka, Kardynała Augustyna Hlonda, Adama Huloka, Józefa Janty, Jaracza, Kopalnia Karol, Królowej Jadwigi, Mateusza, Młodego Górnika, Heleny Modrzejewskiej od nr 1   do nr 8, Orzegowska od nr 35 do końca, Piaseczna, Emilii Plater, Przelotowa, Aleksandra Puszkina, Skalna, Stroma, Piotra Tomanka, Warszawska, Stanisławy Wysockiej  
 

21  

Szkoła Podstawowa Nr 40  
im. Karola Goduli  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Joanny 13  
41-703 Ruda Śląska  
 

Fabryczna, Floriana, Karola Goduli, Emanuela Imieli, Joanny, Maksymiliana Kolbe, Wincentego Lipa, Lipińska, Heleny Modrzejewskiej od nr 9   do końca, Ignacego Nowaka, Plac Niepodległości, Podlas od nr 1   do nr 19, Przedszkolna, Rencistów, Ludwika Solskiego, Stara, Szyb Zofii, Tylna  

22  

Szkoła Podstawowa Nr 41  
im. Józefa Wieczorka  
w Rudzie Śląskiej  

ul. Jana Gierałtowskiego 15  
41-700 Ruda Śląska  
 

ks. Józefa Czempiela, Jana Dobrego, Dunajewskiego, Jana Gierałtowskiego, Górnicza, Kędzierzyńska, Antoniego Maya, Nad Bytomką, Na Łąkach, Ogrodowa, Piastowska nr nieparzyste od nr 19 do końca oraz nr parzyste od nr 2   do końca, Potokowa, Przy Kolei, Marii Skłodowskiej-Curie, Sobieskiego, Sosinki, Ryszarda Sprusa, Szczęść Boże, Torowa, Zwycięstwa, Stefana Żeromskiego  
 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Józef   Osmenda

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »